Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dopis Vladi Republike Srbije povodom informacije o stručnom ispitu

Poštovane kolege, imam potrebu, moralnu obavezu i dužnost kao predsednica Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije,  posebno zbog kolega koji nisu učestvovali i pratili rad Udruženja u prethodnom periodu, da vas podsetim a ujedno i upoznam sa trenutnim zakonodavnim položajem diplomiranih fizioterapeuta u R. Srbiji. Kao što znate, od 2007 god. na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru a od 2009 god. i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu postoji AKREDITOVANI studijski program Osovnih akademskih studija medicinske rehabilitacije. Kao logičan sled u ostvarivanju prava na nastavak studija  drugog stepena obrazovanja, od 2012 god. u Novom Pazaru a od 2017 god.  u Novom Sadu AKREDITOVANE su Master akademske studije medicinske rehabilitacije. Nastojanje za ostvarivanje prava na nastavak obrazovanja u okviru trećeg ciklusa akademskih studija (diktorske studije) još uvek je aktuelno ali i vrlo izvesno.

Posted in Uncategorized, vesti, za studente | Comments Off on Dopis Vladi Republike Srbije povodom informacije o stručnom ispitu

Fizio za kengure: Kako to Oziji rade… (deo 3.)

Pozdrav svima posle kraće pauze. Posao mi je oduzeo energiju za kreativne aktivnosti pa mi nije bilo do pisanja od poslenje priče. Dođoh do daha… pa da nastavimo dalje. Posao je osnova imigracije u Australiji. Kao što sam ranije pisao, postoje različite kategorije viza na osnovu kojih možete boraviti ovde, ali zaposlenje je možda najlakši put. Iza braka, naravno. U zavisnosti od statusa (nezavisno ili sponzorisano) možete odabrati vizu koja vam daje više ili manje slobode u kretanju na tržištu rada i traženju svoga mesta pod suncem. Svi oni koji rade u zdravstvenoj zaštiti znaju da se posao tek tako ne obavlja bez da ispunite kriterijum licenciranja. U Australiji postoji nešto što se zove AHPRA – Australian Health Practitioner Regulation Agency u okviru postoje odbori (komore) za svaku profesiju pojedinačno. Kako za medicinske profile (lekari i sestre), tako i pridružene medicinske profesije ili Allied Health Workforce (kiropraktičari, optometristi, osteopati, farmaceuti, fizioterapeuti, podijatri, psiholozi…) što čini ukupno 14 komora pod kapom AHPRA. Članstvo u odgovarajućem odboru je obavezno za sve one koji se aktivno bave svojom profesijom u ma kojoj vrsti institucije radili. Članstvo u komori po trenutnom cenovniku košta 110$ AUD godišnje. Da bi održali licencu validnom potrebno je godišnje skupiti 20 CPD – Continuing Professional Development bodova na osnovu pohađanja stručnih kurseva u toku tekuće godine. Kursevi moraju biti u oblasti kojom se bavite, tako da ne možete prikazati bodove slušajući sestrinske kurseve na primer, osim ako nije tema od obostranog interesa.

Posted in vesti, za studente | Comments Off on Fizio za kengure: Kako to Oziji rade… (deo 3.)

Konkurs za upis u prvu godinu Master akademskih studija medicinske rehabilitacije

Na sajtu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu izašao je “Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih i specijalističkih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini“. Konkursom su obuhvaćene i Master akademske studije medicinske rehabilitacije za koje je izdvojeno 20 mesta i to 3 budžetska i 17 samofinansirajućih.

Posted in Uncategorized, vesti, za studente | Comments Off on Konkurs za upis u prvu godinu Master akademskih studija medicinske rehabilitacije