KONTINUIRANA EDUKACIJA U SARADNJI SA INSTITUTOM ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

September 19, 2014

19.09.2014.
KONTINUIRANA EDUKACIJA U SARADNJI SA INSTITUTOM ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Obaveštavamo cenjene kolege da se u saradnji Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, Katedre za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Instituta za onkologiju Vojvodine održava kurs I kategorije kontinuirane edukacije pod nazivom: “LIMFEDEM ONKOLOŠKIH BOLESNIKA” u okviru projekta “Unapređenje preventivnih mera i postupaka u zbrinjavanju onkoloških bolesnika sa limfedemom ekstremiteta”.

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije za lekare, medicinske sestre-tehničare i fizioterapeute i slušaocima donosi 3 boda.
Kurs se održava u svečanoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici, 23.09.2014. godine (utorak) sa početkom u 11:30 časova.

Napominjemo da je za članove Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije kurs u potpunosti besplatan. Broj polaznika nije ograničen. Potrebno je prijaviti dolazak na kurs na mail udruženja serbian.physio.association@gmail.com u što kraćem roku.
Za one kolege koji skupljaju bodove za licencu potrebno je dostaviti i broj licence radi izdavanja potvrde o pohađanju kursa i ostvarenim bodovima.

Svi zainteresovani koji nisu članovi Udruženja kotizacija iznosi 100din i uplatu mogu izvršiti na tekući račun 340-30613-47 sa pozivom na broj 230914, primalac: Udruženje zdravstvenih radnika Instituta u u Sremskoj Kamenici.

Pozivamo vas da prisustvujete u što većem broju.

Posted in vesti