PRVA REDOVNA SKUPŠTINA UDFS

February 5, 2015

Pozivamo sve članove, studente i ostale zainteresovane kolege za članstvo u Udruženju na prvu redovnu skupštinu Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije u subotu, 14. februara 2015. godine u Amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (Hajduk Veljkova 3), sa početkom u 10 časova.

Dnevni red sednice:

 1. Pozdravna reč Predsednice
 2. Izbor verifikacione komisije i predsednika verifikacione komisije
 3. Izbor zapisničara
 4. Izbor overivača zapisnika
 5. Izbor radnog predsedništva i predsednika radnog predsedništva
 6. Izveštaj Blagajnice UDFS o realizaciji finansijskog plana za 2014. godinu
 7. Izveštaj Upravnog odbora
 8. Izveštaj Nadzornog odbora
 9. Izveštaj Etičkog odbora
 10. Izveštaj Upravnika marketinga
 11. Razmatranje ostavke Sekretarke UDFS
 12. Izbor novog Sekretara UDFS
 13. Razno (jedna od tema je i predlog imenovanja novog počasnog člana UDFS)
 14. Predlog imenovanja počasnog člana UDFS
 15. Koktel

Za sve podrobnije informacije i druga pitanja slobodno se možete obratiti na mail Udruženja:  serbian.physio.association@gmail.com

 

 

Posted in vesti, za studente