Master program Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji, preliminarne prijave

October 17, 2015

U  saradnji Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu i Državnog univerziteta u Novom Pazaru u okviru evropskog HUTON programa u procesu akreditacije je program master studija “Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji”. Pristup na master studije će imati studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama medicinske rehabilitacije – fizioterapije sa najmanje 240ESPB bodova stečenih u dosadašnjem školovanju. Studijski program je za sada predviđen da bude potpuno besplatan za prvu generaciju studenata što uključuje i dobar deo literature koja se koristi u nastavi jer su sredstva obezbeđena iz fonda evropskog HUTON projekta.

U toku je preliminarno prijavljivanje zainteresovanih za studijski program na osnovu koga će biti raspisan konkurs za upis na isti. Svi zainteresovani treba da se prijave Koordinatoru za program u Novom Sadu, Prof. dr Nikoli Jorgovanoviću na mail: nikolaj@uns.ac.rs najkasnije u toku sledeće sedmice od 19. do 23. oktobra 2015.godine. Prijava na mail ne garantuje upis na studijski program već je samo potrebna radi evaluacije zainteresovanosti za raspisivanje konkursa. 

Sve dalje pojedinosti oko uslova upisa na program, strukturi predmeta, studijskim obavezama, dinamici predavanja, delokrugu rada, mogućnostima i zvanju će se moći dobiti na Univerzitetu kod Profesora Jorgovanovića.

Posted in vesti, za studente