Objavljene izmene pravilnika koji se odnosi na rad u prosveti

September 6, 2016

Kao što smo i obavestili javnost 21. juna ove godine, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u tehničkom mandatu dr Srđan Verbić, doneo je odluku o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita. U prosleđenom dopisu Ministar lično je obavestio Udruženje da će biti izvršene odgovarajuće izmene u Pravilniku u vidu dopune navedenim stručnim, odnosno akademskim nazivom u navedenim tačkama. Pomenuti dopis možete pogledati na linku OVDE.

Dana 18. avgusta 2016. odgovarajuće izmene pomenutog Pravilnika objavljene su u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku” pod brojem 110-00-205/2016-04  sa novim Ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem u potpisu, uz napomenu da ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Sve kolege diplomirani i master fizioterapeuti koje su od diplomiranja do danas zasnovali radni odnos u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita, trenutno učestvuju na konkursima za radna mesta u datim školama ili će u budućnosti dobiti šansu za rad u ovom sektoru, imaju priliku od 19. avgusta se obratiti pravnoj službi svog poslodavca sa ciljem adekvatnog regulisanja radnog odnosa sa odgovarajućim koeficijentom i stručnom spremom.

NAPOMENA: Svi zainteresovani koji žele uvid u pomenute izmene Pravilnika mogu to učiniti odlaskom na stranicu sa linka http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?tli=1&treeRequest=(217%2C10) i u tabu “pretraga” odabrati u padajućem meniju “Sve – pretraga po naslovu”, pa u polju za pretragu pojma uneti sledeće:  o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita. 

Pun tekst Pravilnika pre izvršenih promena je dostupan na sledećem linku OVDE.

 

Tim UDFS

Posted in vesti