Važno obaveštenje

October 11, 2016

Nakon višegodišnje inicijative Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije i studenata studijskog smera Medicinske rehabilitacije, Medicinski fakultet u Novom Sadu prema dokumentu od 2. Septembra 2016. godine(dokument u prilogu) akreditovao je Master akademske studije Medicinske rehabilitacije.
Konkurs za upis odnosi se na sledeću akademsku godinu 2017/18., a broj predviđenih polaznika je 20.

Iskreno čestitam svim kolegama diplomiranim fizioterapeutima i studentima studijskog smera Medicinske rehabilitacije na želji, zalaganju i istrajnosti u ostvarivanju svojih ideja, ciljeva i prava.

S ponosom,
predsednica Dušica Perović

uns_akreditovanisp

Posted in vesti, za studente