ShockWave terapija

March 18, 2017

Shockwave – terapija radijalnim udarnim talasima je moderan i visoko efektivan metod lečenja povreda i bolova. Shockwave termin se odnosi na pulsiranje mehaničkog pritiska koji se širi kao talas u sredini. Definiše se kao talas sa brzim povećanjem pritiska u veoma kratkom vremenskom roku, a zatim ima postepeni pad pritiska sa fazom malog negativnog pritiska.

 

Shockwave se formira preko projektila(tane) koji je ubrzan pomoću kompresovanog vazduha. Koristeći elastični uticaj, kinetička energija projektila se prenosi u sondu aplikatora, a zatim u telo klijenta, tako da aplikator mora biti uvek u direktnom kontaktu sa kožom.

Efekti terapije su: povećanje propustljivosti ćelijske membrane, poboljšanje aktivnsti jonskih kanala, stimulacija ćelijske deobe, stimulacija mobilnih citokina, poboljšanje cirkulacije u mišićno tetivnom aparatu, povećanje koncentracije faktora rasta beta 1, hemotaktični i mitogeni efekti na osteoblaste, poboljšanje mikrocirkulacije i metabolizma u kostima, modeliranje koštanog tkiva, pospešuje raspad kalcifikata,….

Najčešće ova vrsta terapije jeste pomalo neprijatna za pacijenta, a pritisak, iako u većini novih aparata generisana uz dijagnozu I deo tela koji se tretira, podešava se prema osećaju pacijenta uz naznaku da je bol deo ove terapije.

Indikacije za aplikaciju shockwave talasa su:

 

-Upala ahilove tetive
-Petni trn ( calcan calcanei)
-Plantarni fasciitis
-Kalcifikati
-Karpalni tunel
-Artroza kolena
-Upala iliotibijalnog trakta
-Bol u preponskoj regiji
-Bol u zadnjoj loži
-Bol u ramenu (kalcifikati, tendinitis, impigment sindrom)
-Patelarna tendopatija (skakačko koleno)
-Epikondilitis (teniski lakat)
-Triger tačke

Kontraindikacije su:

 

-primena na određena tkiva: oči i okolno tkivo, miokard, kičmena moždina, bubrezi, jetra
-poremećaji u krvi, problemi koagulacije ili upotreba antikoaugulanasa
-trudnoća
-tromboza
-tumor
-polineuropatije
-akutna zapaljenje
-dečije doba
-kontraindikovano u blizini velikih nervnih snopova, krvnih sudova, kičemene moždine i glave

Preporučuje se da se terapija ne vrši svakodnevno već, dva do tri puta nedeljno sa pauzama kako bi organizam imao dovoljno vremena da reaguje na nastale promene.

Praksa je pokazala da terapija laserom velike snage u kombinaciji sa Shockwave terapijom daje najbolji terapijski efekat u “razbijanju” kalcifikata.

Posted in aktuelnosti