Seminar “Laseroterapija”

April 6, 2017

Obaveštavaju se sve kolege o održavanju predstojećeg Seminara pod nazivom “Laseroterapija”, pod organizacijom ECPD-a (Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija).

Seminar je planiran za 21. i 22. april 2017. godine.
Mesto održavanja: Beograd

Direktor Seminara je prof. dr Milica Lazović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za rehabilitaciju u Beogradu. Nastavni program izvode istaknuti eksperti iz ove oblasti.

Detalje o programu seminara i načinu prijavljivanja možete dobiti klikom na sledeći link :

INFORMACIJE O SEMINARU