Važno obaveštenje

June 3, 2017

Obaveštavaju se svi članovi Skupštine Udruženja da će se treća redovna skupština UDFS održati u subotu, 10. juna 2017. godine u amfiteatru 1 u zgradi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa početkom u 10 časova.

Molimo redovne članove skupštine da nam na mail udruženja: serbian.physio.association@gmail.com potvrde dolazak na skupštinu radi obezbeđivanja potrebnog kvoruma. Napominjemo da je u interesu da nas se okupi što više da bi mogli da donesemo bitne odluke za dalji rad, a ujedno i da prezentujemo dosadašnji rad Udruženja.

Neophodni materijali za sednicu će biti naknadno dostavljeni svim članovima skupštine u elektronskom formatu da bi bili blagovremeno upoznati sa tačkama dnevnog reda sednice i da bi mogli diskutovati o njima pojedinačno.

Nakon održane Skupštine Udruženja pod okriljem tačke razno obratiće nam se dr Petar Dinić i dati više informacija o Master studijama iz Integrativnog – Holističkog Pristupa Zdravlju. Doktor Petar Dinić je predsednik Srpske Asocijacije za Hiropraktiku, predavač na Evropskom Centru za Mir i Razvoj (ECPD). Član komisije za Tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu Zdravlja. Član Evropske Akademije za Hiroprktiku i Svetske Federacije za Hiropraktiku (WFC).

Pozivamo sve zainteresovane kolege da prisustvuju Skupštini kako bi dobili nove informacije o radu Udruženja,kao i o pomenutom master programu.

S poštovanjem,
rukovodstvo UDFS