Konkurs za upis u prvu godinu Master akademskih studija medicinske rehabilitacije

June 19, 2017

Na sajtu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu izašao jeKonkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih i specijalističkih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini“.

Konkursom su obuhvaćene i Master akademske studije medicinske rehabilitacije za koje je izdvojeno 20 mesta i to 3 budžetska i 17 samofinansirajućih.

Ukoliko ispunjavate uslove navedene u ovom Konkursu, prijavljivanje kandidata je 19. i 20. oktobra 2017 godine.
Cena školarine za državljane R. Srbije iznosi 88 000 dinara.

Detaljne informacije o konkursu možete pronaći klikom na link dokumenta, ili na zvaničnom sajtu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

DOKUMENT