“Fizička aktivnost za život”

September 19, 2017

Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije povodom Dana fizioterapeuta (8.9.) održalo je akciju u prostorijama gerontološkog centra “Novi Sad” u domu “Liman”.


Akcija pod nazivom “FIZIČKA AKTIVNOST ZA ŽIVOT” osmišljena je kao skrining prevencije padova. Ovom prilikom u subotu, 9.9.2017. godine članovi Udruženja družili su se sa korisnicima ovog centra i sprovodili nekoliko testova, kako bi procenili u kom riziku za pad se oni nalaze.

Nakon obrade podataka isti su poslati službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u samom centru sa preporukama za dalji rad sa svakim korisnikom ponaosob.

Ogromnu pomoć za ovu akciju i njenu realizaciju pružio je Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu sa kojim Udruženje od osnivanja ima odličan odnos. Ovom prilikom želimo da im se za to posebno zahvalimo.


Takođe, zahvalnost dugujemo i prof dr Svetlani Popović-Petrović, našem počasnom članu koja nije propustila nijednu našu akciju do sada.

Ovom prilikom su korisnicima centra deljeni saveti kako da spreče pad, a imali su priliku da savete dobiju i u pisanoj formi u vidu flajera koji će ih podsećati kako na ovo divno druženje, tako i na stvari koje mogu uraditi da šansu za pad smanje na minimum.

UDFS će nastaviti tradiciju ovakvih i akcija sličnih ovoj u cilju buđenja svesti kod ljudi, kao i raditi na promociji naše struke i borbe za istu.

Vaš UDFS