Konkurs za upis na Master studije u Novom Pazaru

October 19, 2017

Na sajtu Državnog univerziteta u Novom Pazaru izašao je konkurs za upis na Master studije studijskog programa Rehabilitacije.
Za više informacija možete posetiti sajt Univerziteta- http://www.np.ac.rs/yu/obavetenja/90-obavestenja-univ/1170-obav-171020171

Ili pritiskom na sledeći link otvoriti Konkurs za upis:   Konkurs za Master studije Rehabilitacije