Category: vesti

April 4, 2017

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Obaveštavaju se svi članovi Skupštine Udruženja da će se treća redovna skupština UDFS održati u subotu, 10. juna 2017. godine u amfiteatru  1 u zgradi  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa početkom u 10 časova.

Posted in vesti, za studente
March 30, 2017

U cilju olakšavanja svojim članovima sakupljanje bodova za licencu, predsednica Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije, Dušica Perović, obratila se na adresu Udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Da bi diplomirani (240 ESPB) i master (300 ESPB) fizioterapeuti sakupili svoje licencne bodove, radovi koje slušaju moraju biti iz delatnosti za koju je licenca izdata i da su pisani od strane zdravstvenog radnika koji ima najmanje onoliko ESPB  bodova kao nosioc licence.

Posted in vesti, za studente
March 28, 2017

Nakon obraćanja Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije putem Dopisa u koji su pratioci imali uvid u toku jučerašnjeg dana ( Pogledaj vest ), na našu adresu stigao je odgovor iz Ministarstva zdravlja.

U odgovoru stoji da je u toku izrada Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se između ostalog predviđa i donošenje Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.

Potpisnik odgovora je V.D. pomoćnika ministra Mirjana Ćirić.

March 27, 2017

Kao deo naših kontinuiranih napora da se popravi položaj fizioterapeuta u Srbiji, Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije poslalo je dopis na nekoliko adresa:

-Predsedniku Vlade, Aleksandru Vučiću
-Ministru zdravlja, Ass. dr Zlatiboru Lončaru
-Državnom sekretaru u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Berislavu Vekiću
-Direktorki Sektora za organizaciju zdravstvene službe u MZ, Mirjani Ćirić
-Ministarki državne uprave I lokalne samouprave, Ani Brnabić
-Direktorki Komore medicinskih sestara I zdravstvenih tehničara Srbije, Radmili Ugrici

Posted in vesti, za studente
March 22, 2017

Poslednjih godina vodi se polemika oko učinkovitosti RICE procedure kod povrede tetiva i ligamenata. Istraživanja su okrenuta u smeru ispitivanja reakcija organizma na povredu i šta se sve događa nakon povređivanja.
Neki od zaključaka jesu da RICE procedura kod povrede mekih struktura zgloba (ligamenata i tetiva pre svega) daje kontraefekte od poželjnih. S obzirom da su to slabije prokrvljena tkiva od mišića recimo, RICE procedura dodatno uskraćuje cirkulaciju  tkivima u akutnom stadijumu povrede.

RICE procedura prvi put kao takva opisana je 1978. godine od strane sportskog lekara dr Gabe Mirkin-a. RICE procedura postala je zlatni standard medicine za smanjenje otoka i bola kod povreda, što i jeste njen osnovni cilj.

Posted in aktuelnosti
March 18, 2017

Shockwave – terapija radijalnim udarnim talasima je moderan i visoko efektivan metod lečenja povreda i bolova. Shockwave termin se odnosi na pulsiranje mehaničkog pritiska koji se širi kao talas u sredini. Definiše se kao talas sa brzim povećanjem pritiska u veoma kratkom vremenskom roku, a zatim ima postepeni pad pritiska sa fazom malog negativnog pritiska.

Posted in aktuelnosti
March 13, 2017

Tecar predstavlja inovaciju u oblasti termoterapije.
Zasniva se na primeni radiofrekfencijskih strujnih talasa koji uzrokuju toplu reakciju u tkivima. Tretirajući povređeno mesto biokompatibilnom radijalnom energijom ubrzavaju se metabolički procesi i stimulišu procesi samozaceljivanja. Tecar terapija je našla svoju primenu u ortopediji, neurologiji, reumatologiji, neurohirurgiji, kao i lečenju sportskih povreda. Za razliku od drugih tradicionalnih metoda (IC lampe, lasera, ultrazvuka i elektroterapije), čije delovanje je ograničeno na površinske slojeve tela jer njihovo delovanje dolazi spolja, Tecar terapija  sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada može stvoriti duboko terapijsko delovanje koje doseže duboko unutar tretiranog područja, time pospešuje prirodne procese obnavljanja, te deluje protivupalno.

Posted in aktuelnosti
February 27, 2017

Rame kao najpokretniji zglob u našem telu često je mesto bola, povreda i ograničene pokretljivosti.
Jedan od entiteta koji zaslužuje pažnju jeste SMRZNUTO RAME(Frozen shoulder). Radi se o adhezivnom kapsulitisu koji prolazi kroz nekoliko faza:

1. Fazu smrzavanja ( koja može trajati od 6 nedelja do 2 meseca)- u kojoj dolazi do progresivnog smanjenja obima pokreta i povecanja bolnosti ramenog zgloba…
2.Smrznuto rame ( od 4 do 6 meseci)- često u ovoj fazi ograničenja su tolika da utiču na aktivnosti dnevnog života
3.Fazu odmrzavanja ( koja može trajati od 6 meseci do čak 2 godine)- u ovoj fazi dolazi do postepenog vraćanja obima pokreta i smanjenja bola

Posted in aktuelnosti
February 11, 2017

UDFS je svoje kolege i pratioce u oktobru 2016. godine obavestio o otvaranju Master akademskih studija Medicinske rehabilitacije u Novom Sadu (Medicinski fakultet).

Sada je na zvaničnoj prezenaciji Medicinskog fakulteta postavljeno više informacija o ovom studijskom programu.

Na sledećem linku možete pogledati plan studijskog programa i više o samim studijama: http://www.mf.uns.ac.rs/mastermedreh.php

Uverenje o akreditaciji možete pronaći na: http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Akreditacija%20-%20nova%20stranica/UVERENJE%20MAS%20MR.pdf

Tim UDFS

Posted in vesti, za studente
January 24, 2017

Problem diplomiranih fizioterapeuta i neprepoznavanje njihovih diploma jedan je od gorućih problema sa kojima se susreću nakon završetka studija.
O toj temi za “Radio Sto Plus” govorio je rektor Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, a mi njihovu vest prenosimo u celini sa linkom ka originalnoj vesti (  http://radiostoplus.com/item/20592 ).

“Iako su se školovali na akreditovanom fakultetu i na budžetu, sa Državnog univerzitetu u Novom Pazaru svake godine izađe desetak fizioterapeuta čije fakultetske diplome ta ista država ne prepoznaje.

Posted in vesti