Tecar terapija

0 13 March 2017

Tecar predstavlja inovaciju u oblasti termoterapije. Zasniva se na primeni radiofrekfencijskih strujnih talasa koji uzrokuju toplu reakciju u tkivima. Tretirajući povređeno mesto biokompatibilnom radijalnom energijom ubrzavaju se metabolički procesi i stimulišu procesi samozaceljivanja. Tecar terapija je našla svoju primenu u ortopediji, neurologiji, reumatologiji, neurohirurgiji, kao i lečenju sportskih povreda. Za razliku od drugih tradicionalnih metoda (IC lampe, lasera, ultrazvuka i elektroterapije), čije delovanje je ograničeno na površinske slojeve tela jer njihovo delovanje dolazi spolja, Tecar terapija  sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada može stvoriti duboko terapijsko delovanje koje doseže duboko unutar tretiranog područja, time pospešuje prirodne procese obnavljanja, te deluje protivupalno.

Posted in aktuelnosti
0 27 February 2017

Rame kao najpokretniji zglob u našem telu često je mesto bola, povreda i ograničene pokretljivosti. Jedan od entiteta koji zaslužuje pažnju jeste SMRZNUTO RAME(Frozen shoulder). Radi se o adhezivnom kapsulitisu koji prolazi kroz nekoliko faza: 1. Fazu smrzavanja ( koja može trajati od 6 nedelja do 2 meseca)- u kojoj dolazi do progresivnog smanjenja obima pokreta i povecanja bolnosti ramenog zgloba… 2.Smrznuto rame ( od 4 do 6 meseci)- često u ovoj fazi ograničenja su tolika da utiču na aktivnosti dnevnog života 3.Fazu odmrzavanja ( koja može trajati od 6 meseci do čak 2 godine)- u ovoj fazi dolazi do postepenog vraćanja obima pokreta i smanjenja bola

Posted in aktuelnosti
0 21 January 2017

Šta je RA?! Reumatoidni artritis (RA) predstavlja progresivno, hronično, sistemsko inflamatorno oboljenje koje karakterišu destruktivne i proliferativne promene u sinovijalnoj membrani zglobova (primarno), a potom i na tetivama oko zgloba, samim zglobovima, burzama i mišićima. Javlja se u svim uzrastima, nešto češće u periodu između 25. I 35. godine, pretežno kod žena (žene:muškarci 4:1). Bolest počinje na malim zglobovima šake i stopala, a kasnije zahvata i velike zglobove (kuk,koleno,..)

Posted in aktuelnosti