Biološka terapija Reumatoidnog artritisa

0 21 January 2017

Šta je RA?! Reumatoidni artritis (RA) predstavlja progresivno, hronično, sistemsko inflamatorno oboljenje koje karakterišu destruktivne i proliferativne promene u sinovijalnoj membrani zglobova (primarno), a potom i na tetivama oko zgloba, samim zglobovima, burzama i mišićima. Javlja se u svim uzrastima, nešto češće u periodu između 25. I 35. godine, pretežno kod žena (žene:muškarci 4:1). Bolest počinje na malim zglobovima šake i stopala, a kasnije zahvata i velike zglobove (kuk,koleno,..)

Posted in aktuelnosti