PREPORUKE FIZIOTERAPEUTIMA U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

0 1 April 2020

Kao zdravstveni radnici izloženi smo većem riziku od šire javnosti i cenimo doprinos koji svi daju.  Ovo su izazovna vremena. Virus COVID-19 postavio je zahteve celom zdravstvenom sistemu o kojima do sada nikada nismo ni sanjali. 

Zdravstvena zaštita naš je najvažniji zadatak  te u vezi sa  nejasnoćama u odnosu na novonastalu pandemijsku situacijom s virusom, Covid-19 a u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Instituta za javno zdravlje, strukovnih udruženja i asocijacija iz regiona i sveta, tim UDFS iznosi preporuke i uputstva u vezi sa organizacijom fizioterapeutske delatnosti:

  1. Pridržavajte se  saveta svog poslodavca i svih preporuka Instituta za javno zdravlje Srbije.
  2.  Ako imate specifična klinička pitanja, prvo razgovarajte s poslodavcem, jer za COVID-19 ne možemo ponuditi specifične kliničke savete.
  3.  Toplo preporučujemo da svim svojim pacijentima koji nisu hitni i ako pacijentovo stanje dozvoljava, odložite svoje usluge, ako je moguće, u narednih 30 dana.

 Hitnost se procenjuje tako da fizioterapeut po svojoj vlastitoj stručnoj proceni utvrdi da li će odlagan