Izmena Pravilnika o listi stručnih, akademskih I naučnih naziva

0 9 April 2017

Obaveštavamo sve kolege u cilju lakšeg snalaženja prilikom aplikacije dokumenata za zaposlenje, da je izvršena izmena Pravilnika o listi stručnih, akademskih I naučnih naziva, kojom su predviđeni I Diplomirani fizioterapeuti. Ova izmena pomenutog pravilnika pronalazi se u Službenom glasniku Republike Srbije br. 100/2016. Pomenut Pravilnik je u upotrebi od 21.12.2016. godine.  

0 6 April 2017

Obaveštavaju se sve kolege o održavanju predstojećeg Seminara pod nazivom “Laseroterapija”, pod organizacijom ECPD-a (Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija). Seminar je planiran za 21. i 22. april 2017. godine. Mesto održavanja: Beograd Direktor Seminara je prof. dr Milica Lazović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za rehabilitaciju u Beogradu. Nastavni program izvode istaknuti eksperti iz ove oblasti.

0 28 March 2017

Nakon obraćanja Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije putem Dopisa u koji su pratioci imali uvid u toku jučerašnjeg dana ( Pogledaj vest ), na našu adresu stigao je odgovor iz Ministarstva zdravlja. U odgovoru stoji da je u toku izrada Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se između ostalog predviđa i donošenje Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Potpisnik odgovora je V.D. pomoćnika ministra Mirjana Ćirić.

0 21 June 2016

Dana 10.06.2016. godine, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u tehničkom mandatu, dr Srđan Verbić, doneo je odluku o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita. Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije se obratilo Ministarstvu dopisom sa zahtevom da se novi doneseni Pravilnik koriguje i diplomirani fizioterapeuti kao i masteri fizioterapije, kao profili koji imaju adekvatno obrazovanje, uvrste u isti. Na osnovu pribavljenog mišljenja Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, doneta je odluka da se Pravilnik dopuni pomenutim stručnim, odnosno akademskim nazivima. Ovim, na oko malim, ali izuzetno važnim pomakom u regulisanju pravnog statusa stručnih profila diplomiranih i master fizioterapeuta omogućen je pravni osnov za učestvovanje kolega na konkursima srednjoškolskih obrazovnih ustanova i zapošljavanje u sektoru obrazovanja. Diplomirani fizioterapeuti u oblasti praktične nastave, a master fizioterapeuti u teorijskoj nastavi. Ovakvi uspesi nas samo motivišu da i dalje uporno radimo, držimo se okupljeni oko iste ideje i cilja, da ne odustanemo i ne odreknemo se entuzijazma koji nam itekako treba.   KOLEGE ČESTITAMO!   U prilogu dopis Ministra Verbića sa odlukom. Unapred se izvinjavamo iz tehničkih r

Posted in Uncategorized, vesti
0 6 October 2015

Pristigli su odgovori na još tri sugestije na radne verzije kataloga zanimanja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji se odnose na sledeće oblasti:

  • Katalog zanimanja u Sportu
  • Katalog zanimanja u Socijalnoj zaštiti
  • Katalog zanimanja u Prosveti

Udruženje je kao i za katalog zanimanja u Zdravstvu uložilo predloge na radna mesta diplomirani i master fizioterapeut. 03 02 01

0 8 September 2015

Pozivamo sve kolege i naše poštovaoce da dođu u subotu, 12. septembra 2015. godine da zajedno obeležimo Međunarodni dan fizioterapeuta! Na četiri lokacije u centru Novog Sada (plato kod Srpskog narodnog pozorišta, plato kod Katedrale, ugao Zmaj Jovine i Dunavske ulice, ulaz u Dunavski park) fizioterapeuti Udruženja će davati praktične savete svim zainteresovanim građanima iz domena fizioterapije sa ciljem prevencije i lečenja. Dođite da uveličamo naš dan i pokažemo koliko smo potrebni i važni! SREĆAN NAM SVETSKI DAN FIZIOTERAPEUTA!Plakat 2015-2

0 7 September 2015

Podsećamo sve članove UDFS da mogu uplatiti članarinu za nov šestomesečni period jul – decembar 2015. godine na tekući račun Udruženja. U prilogu je primerak pravilno popunjene uplatnice sa brojem tekućeg računa. Hvala na podršci i poverenju, jer samo zajedno možemo ostvariti cilj koji smo zacrtali!   jul - dec 2015

0 8 December 2014

Poštovane koleginice i kolege,   U nastojanju da idemo u korak sa svetom, da razvijamo struku i timski rad obezbeđujući lični i profesionalni razvoj, a u interesu naših pacijenata, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru akreditovan je smer Medicinske rehabilitacije (fizioterapije). Tokom narednih godina akademski naziv se menjao od organizatora fizioterapije (šta god to bilo), preko teraputa do diplomiranog terapeuta. Očiledno je da je Pravilnik o listi stručnih naziva tom prilikom sastavljao neko ko nema dovoljno dodirnih tačaka sa fizioterapijom niti je taj neko konsultovao stručnjake koji se fizioterapijom bave, pre svih fizioterapeute. Osim toga, izostanak zajedničke platforme tri nadležna ministarstva (Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu poliiku) nametnuo je pitanje adekvatnosti samog naziva jer jasno ne definiše o kom se tačno stručnjaku (terapeutu) radi, šifre delatnosti, delokruga rada, sistematizacije, standarda i normativa vezanih za rad diplomiranog fizioterapeuta i mnoge, mnoge druge probleme.

Posted in Uncategorized