2. REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA

0 18 April 2016

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Obaveštavaju se svi članovi Skupštine Udruženja da će se druga redovna skupština UDFS održati u subotu, 11. juna 2016. godine u amfiteatru u zgradi farmacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa početkom u 10 časova. Molimo redovne članove skupštine da nam na mail udruženja: serbian.physio.association@gmail.com potvrde dolazak na skupštinu radi obezbeđivanja potrebnog kvoruma. Napominjemo da je u interesu da nas se okupi što više da bi mogli da donesemo bitne odluke za dalji rad, a ujedno i da prezentujemo dosadašnji rad Udruženja.

Neophodni materijali za sednicu će biti naknadno dostavljeni svim članovima skupštine u elektronskom formatu da bi bili blagovremeno upoznati sa tačkama dnevnog reda sednice i da bi mogli diskutovati o njima pojedinačno.   S poštovanjem, rukovodstvo UDFS

6546846984 copy

Posted in vesti, za studente
0 24 March 2016

Povodom dopisa koje je Udruženje uputilo ministarki Kori Udovički, ministru dr Zlatiboru Lončaru i predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću, na osnovu upućenog poziva, predstavici UDFS su 23.03.2016. godine, sa početkom u 10h, prisustvovali sastanku u prostorijama Ministarstva zdravlja. Sastanku su pristustvovali predstavnici pomenutih Ministarstava, i to: Mirjana Ćirić, načelnik Sektora za organizaciju zdravstvene službe; Nebojša Jović, viši savetnik iz Ministarstva zdravlja; Darinka Radojević, Savetnik potpredsednika Vlade iz Kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i Vladimir Mihajlović, savetnik iz Kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Predstavnici UDFS su počeli sastanak izlaganjem postojećih problema fizioterapeuta, nakom čega je usledilo bliže objašnjavanje i argumentovanje pomenutih činjenica, kao i upućivanje konkretnih zahteva u cilju rešavanja postojećih problema. Zahtevano je sledeće: • Promena postojećeg zvanja „diplomiranog terapeuta rehabilitacije“ u „diplomirani fizioterapeut“ izmenom postojećeg Pravilnika o akademskim i stručnim zvanjima; • Utvrđivanje mesta svih postojećih profila fizioterapeuta na spisku regulisanih profesija u RS; • Usvajanje Zakona o fizioterapeutskoj delatnosti; • Osnovanje Komore fizi

Posted in vesti, za studente
0 10 March 2016

Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije dobilo je poziv od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva zdravlja da prisustvuje sastanku u prostorijama Ministarstva zdravlja, a povodom dopisa koje je Udruženje prosledilo Ministarki Kori Udovički, Ministru dr Zlatiboru Lončaru i Predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću.   r678kr46k347i35e75i357

Posted in vesti, za studente
0 12 February 2016

Podsećamo članove da mogu uplatiti članarinu na tekući račun udruženja za period 01.01.-30.06.2015. Primerak pravilno popunjene uplatnice u prilogu.   2016-1

Posted in vesti, za studente
0 15 December 2015

Dana 10.decembra 2015. Ministar zdravlja Republike Srbije, dr Zlatibor Lončar je na osnovu poverenih mu ovlašćenja doneo izmene Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika koje su objavljene u Službenom glasniku RS broj 102/2015 od 11.decembra 2015. Predviđenim izmenama postojećeg Pravilnika navažnije izmene su sadržane u sledećem:

Posted in vesti, za studente
0 26 November 2015

U organizaciji Univerziteta u Novom Sadu održan je info dan povodom otpočinjanja master studijskog programa “Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji” 26.11.2015.godine u zgradi Rektorata Univerziteta u ulici Dr Zorana Đinđića 1 u Novom Sadu. Profesor Nikola Jorgovanović kao osoba zadužena za sprovođenje HUTON projekta TEMPUS programa Evropske Komisije predstavio je sam koncept interdisciplinarnih studija, izložio detaljnije informacije o samom programu kao i proceduri upisa na program.

Posted in vesti, za studente
0 17 October 2015

U  saradnji Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu i Državnog univerziteta u Novom Pazaru u okviru evropskog HUTON programa u procesu akreditacije je program master studija “Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji”. Pristup na master studije će imati studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama medicinske rehabilitacije – fizioterapije sa najmanje 240ESPB bodova stečenih u dosadašnjem školovanju. Studijski program je za sada predviđen da bude potpuno besplatan za prvu generaciju studenata što uključuje i dobar deo literature koja se koristi u nastavi jer su sredstva obezbeđena iz fonda evropskog HUTON projekta. U toku je preliminarno prijavljivanje zainteresovanih za studijski program na osnovu koga će biti raspisan konkurs za upis na isti. Svi zainteresovani treba da se prijave Koordinatoru za program u Novom Sadu, Prof. dr Nikoli Jorgovanoviću na mail: 

Posted in vesti, za studente
0 13 October 2015
Posted in vesti, za studente
0 7 October 2015

Dana 10. oktobra 2015. godine u prostorijama Državnog Univerziteta u Novom Pazaru sa početkom u 16 časova održaće se javna tribina u organizaciji Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Studentskog parlamenta Državnog Univerziteta u Novom Pazaru. Tema tribine je “Školovanje, mogućnosti i položaj diplomiranih fizioterapeuta u zakonodavstvu Srbije”. Neke od tema koje će biti na diskusiji:

  • Sistematizacije u zdravstvu
  • Zakon o fizioterapeutskoj praksi
  • Promena stručnog naziva u diplomi
  • Pripravničko stažiranje
  • Postdiplomske studije
  • Državni ispit
  • Mogućnosti zapošljavanja
  • Licenciranje

Pozivamo sve kolege da prisustvuju i pobliže se informišu, a ujedno doprinsu i razmeni informacija o pitanjima koja se tiču svih diplomiranih fizioterapeuta. Plakat Pazar copy

Posted in vesti, za studente
0 7 October 2015

U okviru redovnih aktivnosti UDFS, dana 06. oktobra u 9h u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održana je promocija Udruženja novoj generaciji studenata fakulteta, smer Medicinska rehabilitacija i svim ostalim zainteresovanim. Studentima i ostalim okupljenima se obratila Potpredsednica UDFS Ljiljana Klicov i prezentovala organizaciju Udruženja, aktivnosti, realizovane ciljeve i planove za naredni period. Studenti su ujedno imali priliku da se priključe UDFS, učestvuju radu Udruženja kroz Sekciju studenata i prijave se za aktivnosti planirane za poslednje tromesečje 2015. godine i naredni semestar. Svi koji nisu imali priliku da prisustvuju promociji imaju mogućnost da se informišu preko sajta UDFS na www.udfsrbija.com ili preko Facebook naloga Udruženja na https://www.facebook.com/udfsrbija , a pristupnica se može naći na sledećem linku:  http://media.udfsrbija.com/2014/12/Pristupnica-blanko-latinica.pdf

Posted in vesti, za studente