Diplomirani i master fizioterapeuti prepoznati u sistemu srednjeg obrazovanja

0 17 May 2016

Pozivamo sve klince i klinceze, roditelje, bake, dede, ujake, ujne, stričeve, strine i ostale koji se zateknu taj vikend, da nas posete na Petrovaradinskoj tvrđavi 21. i 22. maja 2016. godine u okviru manifestavije BABY EXIT. Članovi Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije će na svom poligonu sprovoditi aktivnosti iz domena fizioterapije za najmlađe i davati savete za zdravo odrastanje. Punkt UDFS će biti smešten u “Ulici profesija” Malo stariji klinci će moći dobiti ideju šta znači profesija fizioterapeuta, a stariji pratioci će ujedno moći dobiti konkretne informacije o načinu posmatranja deteta i kako da prepoznaju odstupanja od standarda dobrog držanja.

Dobrodošli! tyjke76ike7i
Posted in vesti
0 23 April 2016

Danas, 23. aprila sa početkom u 10 časova održana je pilot akcija skrininga telesnog držanja školske populacije u Osnovnoj školi “Đura Daničić” u Novom Sadu. Uz svesrdnu pomoć i gostoprimstvo uprave škole, članovi Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije su sprovodili pregled posture dece od prvog do osmog razreda.  Pregled je bio organizovan u četiri učionice po unapred definisanom rasporedu na osnovu razreda koje učenici pohađaju, u formi punktova za evaluaciju određenih aspekata posture. Uz dobar odziv zainteresovanih roditelja, fizioterapeuti su iskoristili sve svoje veštine u svrhu kontrole rasta i razvoja školske dece. Ujedno su roditelji imali priliku saslušati rezultat pregleda svog deteta, dobiti savet kako da kritički posmatraju njegov razvoj, kome da se obrate za dalji tretman i ujedno da više čuju o samoj ulozi fizioterapeuta u svakodnevnom životu dece.  Galeriju sa fotografijama akcije možete pogledati OVDE. Rezultati dobijeni obradom dobijenih podataka skrininga biće objavljeni u što skorijem roku i predstavljaće pouzdanu osnovu za planiranje daljih aktivnosti usmerenih ka deci ove starosne dobi. Ovim putem želimo da se zahvalimo nastavniku fizičkog vaspitanja Milošu Bogdanoviću na bezrezervnoj pomoći u realizaciji

Posted in vesti, za studente
0 18 April 2016

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Obaveštavaju se svi članovi Skupštine Udruženja da će se druga redovna skupština UDFS održati u subotu, 11. juna 2016. godine u amfiteatru u zgradi farmacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa početkom u 10 časova. Molimo redovne članove skupštine da nam na mail udruženja: serbian.physio.association@gmail.com potvrde dolazak na skupštinu radi obezbeđivanja potrebnog kvoruma. Napominjemo da je u interesu da nas se okupi što više da bi mogli da donesemo bitne odluke za dalji rad, a ujedno i da prezentujemo dosadašnji rad Udruženja.

Neophodni materijali za sednicu će biti naknadno dostavljeni svim članovima skupštine u elektronskom formatu da bi bili blagovremeno upoznati sa tačkama dnevnog reda sednice i da bi mogli diskutovati o njima pojedinačno.   S poštovanjem, rukovodstvo UDFS

6546846984 copy

Posted in vesti, za studente
0 24 March 2016

Povodom dopisa koje je Udruženje uputilo ministarki Kori Udovički, ministru dr Zlatiboru Lončaru i predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću, na osnovu upućenog poziva, predstavici UDFS su 23.03.2016. godine, sa početkom u 10h, prisustvovali sastanku u prostorijama Ministarstva zdravlja. Sastanku su pristustvovali predstavnici pomenutih Ministarstava, i to: Mirjana Ćirić, načelnik Sektora za organizaciju zdravstvene službe; Nebojša Jović, viši savetnik iz Ministarstva zdravlja; Darinka Radojević, Savetnik potpredsednika Vlade iz Kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i Vladimir Mihajlović, savetnik iz Kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Predstavnici UDFS su počeli sastanak izlaganjem postojećih problema fizioterapeuta, nakom čega je usledilo bliže objašnjavanje i argumentovanje pomenutih činjenica, kao i upućivanje konkretnih zahteva u cilju rešavanja postojećih problema. Zahtevano je sledeće: • Promena postojećeg zvanja „diplomiranog terapeuta rehabilitacije“ u „diplomirani fizioterapeut“ izmenom postojećeg Pravilnika o akademskim i stručnim zvanjima; • Utvrđivanje mesta svih postojećih profila fizioterapeuta na spisku regulisanih profesija u RS; • Usvajanje Zakona o fizioterapeutskoj delatnosti; • Osnovanje Komore fizi

Posted in vesti, za studente
0 10 March 2016

Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije dobilo je poziv od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva zdravlja da prisustvuje sastanku u prostorijama Ministarstva zdravlja, a povodom dopisa koje je Udruženje prosledilo Ministarki Kori Udovički, Ministru dr Zlatiboru Lončaru i Predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću.   r678kr46k347i35e75i357

Posted in vesti, za studente
0 12 February 2016

Podsećamo članove da mogu uplatiti članarinu na tekući račun udruženja za period 01.01.-30.06.2015. Primerak pravilno popunjene uplatnice u prilogu.   2016-1

Posted in vesti, za studente
0 15 December 2015

Dana 10.decembra 2015. Ministar zdravlja Republike Srbije, dr Zlatibor Lončar je na osnovu poverenih mu ovlašćenja doneo izmene Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika koje su objavljene u Službenom glasniku RS broj 102/2015 od 11.decembra 2015. Predviđenim izmenama postojećeg Pravilnika navažnije izmene su sadržane u sledećem:

Posted in vesti, za studente
0 26 November 2015

U organizaciji Univerziteta u Novom Sadu održan je info dan povodom otpočinjanja master studijskog programa “Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji” 26.11.2015.godine u zgradi Rektorata Univerziteta u ulici Dr Zorana Đinđića 1 u Novom Sadu. Profesor Nikola Jorgovanović kao osoba zadužena za sprovođenje HUTON projekta TEMPUS programa Evropske Komisije predstavio je sam koncept interdisciplinarnih studija, izložio detaljnije informacije o samom programu kao i proceduri upisa na program.

Posted in vesti, za studente
0 17 October 2015

U  saradnji Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu i Državnog univerziteta u Novom Pazaru u okviru evropskog HUTON programa u procesu akreditacije je program master studija “Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji”. Pristup na master studije će imati studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama medicinske rehabilitacije – fizioterapije sa najmanje 240ESPB bodova stečenih u dosadašnjem školovanju. Studijski program je za sada predviđen da bude potpuno besplatan za prvu generaciju studenata što uključuje i dobar deo literature koja se koristi u nastavi jer su sredstva obezbeđena iz fonda evropskog HUTON projekta. U toku je preliminarno prijavljivanje zainteresovanih za studijski program na osnovu koga će biti raspisan konkurs za upis na isti. Svi zainteresovani treba da se prijave Koordinatoru za program u Novom Sadu, Prof. dr Nikoli Jorgovanoviću na mail: 

Posted in vesti, za studente
0 13 October 2015
Posted in vesti, za studente