KONTINUIRANA EDUKACIJA

PREPORUKE ZA FIZIOTERAPIJSKE PROCEDURE- COVID 19

U priloženom dokumentu nalaze se preporuke za fizioterapijske procedure u radu sa pacijentima obolelim od COVID-19.Procedure preuzete od Hrvatskog društva za kardiorespiratornu fizioterapiju i NIV i preuređene od strane tima Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije u nadi da će značiti kolegama u radu. #ostanikodkuće

Posted in aktuelnosti, edukacija, Uncategorized, vesti, za studente | Comments Off on PREPORUKE ZA FIZIOTERAPIJSKE PROCEDURE- COVID 19

PREPORUKE FIZIOTERAPEUTIMA U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Kao zdravstveni radnici izloženi smo većem riziku od šire javnosti i cenimo doprinos koji svi daju.  Ovo su izazovna vremena. Virus COVID-19 postavio je zahteve celom zdravstvenom sistemu o kojima do sada nikada nismo ni sanjali.  Zdravstvena zaštita naš je najvažniji zadatak  te u vezi sa  nejasnoćama u odnosu na novonastalu pandemijsku situacijom s virusom, Covid-19 a u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Instituta za javno zdravlje, strukovnih udruženja i asocijacija iz regiona i sveta, tim UDFS iznosi preporuke i uputstva u vezi sa organizacijom fizioterapeutske delatnosti: Pridržavajte se  saveta svog poslodavca i svih preporuka Instituta za javno zdravlje Srbije.  Ako imate specifična klinička pitanja, prvo razgovarajte s poslodavcem, jer za COVID-19 ne možemo ponuditi specifične kliničke savete.  Toplo preporučujemo da svim svojim pacijentima koji nisu hitni i ako pacijentovo stanje dozvoljava, odložite svoje usluge, ako je moguće, u narednih 30 dana.  Hitnost se procenjuje tako da fizioterapeut po svojoj vlastitoj stručnoj proceni utvrdi da li će odlaganjem fizikalne terapije ugroziti život pacijenta. U skladu sa informacijama koje dobijamo od kolega na terenu, sve ambulantne fizikalne terapije su prilagodile radno vreme vanrednom stanju u zemlji, odložile svoje pacijente čija je terapija u toku i nove pacijente ne primaju osim u hitnim slučajevima.  Usluge fizioterapije u kući korisnika, tamo gde je ona organizovana, trebale bi biti zaustavljene kako bi se poštovali protokoli socijalnog distanciranja, a u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije.  Za optimizaciju socijalne distance, preporučujemo da se fizioterapijske usluge u zajednici pruže samo pacijentima sa hitnim potrebama. edukovati pacijenta i/ili njegovu porodicu kako da nastave sami da rade odgovarajuće vežbe za sekundarnu prevenciju, kako nebi nastale kontrakture ili slične posledice za pacijenta. omogućiti pacijentu da u određeno vreme budete dostupni putem telefona, skypa ili sličnih modela komunikacije na daljinu koji se popularno danas zovu  e-zdravlje / tele-zdravlje te da taj period koji je pacijent imao uz fizioterapeuta nadoknadite na ovaj način. savetujemo fizioterapeute da na osnovu svoje profesionalne procene utvrđuju kada, gde i kako treba pružiti fizioterapeutsku uslugu i u svim situacijama kontakta s pacijentom koriste zaštitnu opremu : maska, rukavice, zaštitni mantili, zaštitne naočare, zaštitna odeća dugih rukava ( minimalno hirušku masku i rukavice), te da se pridržavaju higijenskih uputstava izdatih od  strane Instituta za javno zdravlje Srbije.  Često i pravilno pranje ruku osnovna je mera koja se sprovodi za sprečavanje širenja infekcije. Omogućite učestaliju i redovniju higijenu ruku, poboljšanjem uslova za pranje ruku (tekuća voda, sapun, postavka aparata za suvo pranje ruku, zamena peškira  ubrusima)Higijena ruku se obavlja prema nacionalnim preporukama i “Pet momenata za higijenu ruku”  Obezbediti zaštitnu opremu za pacijenta (preporučeni minimum: zaštitna maska i rukavice)  U slučajevima gde je to moguće, obezbediti rad u prostoriji  sa samo jednim pacijentom u predviđenom terminu za njega, po principu “1 na 1”. Ukoliko to nije moguće obezbediti razmak među pacijentima minimum 2m, tako da jedan pacijent bude sam na 4 kvadratna metra. Postojeće preporučene procedure čišćenja i dezinfekcije radnog prostora treba slediti dosledno i tačno. Preporučuje se upotreba 70% etil alkohola za dezinfekciju radnih rekvizita i natrijum- hipohlorit od 0,5% za dezinfekciju površina.  Savetuje se izrada upitnika koji sadrži informacije o kretanju pacijenta u inostranstvo, kao i o mogućim respiratornim tegobama i simptomima nalik gripu  Redovno provetravajte prostor u kom boravite/ radite Informišite se koristeći zvanične, proverene i medicinski utemeljene podatke na službenim portalima : Ministartsva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Vlada Republike Srbije U uslovima vanrednog stanja u zemlji,Ministar zdravlja može doneti posebno Rešenje kojim Vas može, za vreme novonastale epidemiološke situacije privremeno rasporediti da budete na usluzi zdravstvenom sistemu i odrediti gde će biti vaše privremeno radno mesto i koji će vam biti zadaci te odrediti i radno vreme. Zato je bitno da se u ovim slučajevima fizioterapeuti pridržavaju uputstava svoga poslodavca. Ova mera se odnosi na zdravstvene ustanove i privatne zdravstvene radnike u Mreži javne zdravstvene službe. U nadi da ćete preporuke prihvatiti kao dobronamerne, srdačno Vas pozdravljamo! Tim UDFS-a

Posted in aktuelnosti, edukacija, opstine, Uncategorized, vesti, za studente | Comments Off on PREPORUKE FIZIOTERAPEUTIMA U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Važno obaveštenje

Obaveštavaju se svi članovi Skupštine Udruženja da će se treća redovna skupština UDFS održati u subotu, 10. juna 2017. godine u amfiteatru 1 u zgradi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa početkom u 10 časova. Molimo redovne članove skupštine da nam na mail udruženja: serbian.physio.association@gmail.com potvrde dolazak na skupštinu radi obezbeđivanja potrebnog kvoruma. Napominjemo da je u interesu da nas se okupi što više da bi mogli da donesemo bitne odluke za dalji rad, a ujedno i da prezentujemo dosadašnji rad Udruženja.

Posted in edukacija, Uncategorized, vesti, za studente | Comments Off on Važno obaveštenje

Seminar “Laseroterapija”

Obaveštavaju se sve kolege o održavanju predstojećeg Seminara pod nazivom “Laseroterapija”, pod organizacijom ECPD-a (Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija). Seminar je planiran za 21. i 22. april 2017. godine. Mesto održavanja: Beograd Direktor Seminara je prof. dr Milica Lazović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za rehabilitaciju u Beogradu. Nastavni program izvode istaknuti eksperti iz ove oblasti.

Posted in edukacija, Uncategorized | Comments Off on Seminar “Laseroterapija”