Istorijat

ISTORIJAT

Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije je nastalo iz potrebe adekvatnog artikulisanja potreba fizioterapeuta obrazovanim na relativno novim katedrama i departmanima Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Novom Pazaru kao jedini koji pružaju ovakve studijske programe u Srbiji. Problemi sa kojima se suočavaju studenti kao i diplomci nakon uspešno završenih studija su iznedrili potrebu za sistemskim rešavanjem problema nosilaca takve vrste obrazovanja, a ujedno fizioterapeutske struke u celini.

 

Konkretna ideja o udruživanju pojedinaca i angažovanju na unapređenju fizioterapije se rodila među studentima tadašnje četvrte godine studijskog programa Medicinska rehabilitacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu da bi kasnije bila i konkretno realizovana u obliku formiranja UDFS.
12. juna 2014. godine na Osnivačkoj skupštini Udruženja obrazovanoj od studenata sve četiri akademske godine studijskog programa, kao i pojedinaca sa završenim studijama obrazovano je Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije, zamišljeno kao krovno udruženje svim pojedincima sa najmanje 4 godine (8 semestara) osnovnih akademskih studija u Srbiji.

Za kratko vreme od osnivanja udruženje se uspelo izboriti sa administrativnim pitanjima studenata fizioterapije na matičnom fakultetu, pokrenulo je proceduru izmene naziva stručnog zvanja u diplomi (iz diplomirani terapeut rehabilitacije u diplomirani fizioterapeut), obeležilo Međunarodni dan fizioterapije 08. septembra i učestvovalo u organizaciji stručnog seminara u saradnji sa Institutom za Onkologiju Vojvodine.

 

Iako još uvek malo udruženje, UDFS nastavlja dalje sa započetim projektima, inicijativama i animiranju pojedinaca koji mogu biti od važnosti za unapređenje fizioterapeutske struke u Republici Srbiji.

404021_383695601701474_1165978417_n