Siniša Ristić

Siniša Ristić
Siniša Ristić

30.04.1982. Zagreb, Hrvatska

Diplomirao 2014.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosekom 8,92. Član Udruženja od osnivanja.
Zaposlen u Boravku za osobe sa autizmom ŠOSO “Milan Petrović” na poziciji fizioterapeuta na poslovima fizikalne terapije i rehabilitacije sa omladinom od 15 do 27 godina sa autizmom, dečijom cerebralnom paralizom, Down sindromom i Batenovom bolešću. Polja interesovanja rehabilitacija osoba ometenih u razvoju i sportske povrede.

Kontakt: 063/528-433 ili sinisa.ristic.physio@gmail.com