Dušica Perović
Predsednica

Dušica Perović
Predsednica

Rođena 02.06.1974. Srednju medicinsku školu opšteg smera “Dr Ružica Rip” u Somboru završava sa odličnim uspehom. Višu medicinsku školu u Zemunu smer viši fizioterapeut završava kao student generacije. Medicinski fakultet u Novom Sadu studijski program medicinska rehabilitacija završava oktobra 2014. godine.

Student master studija rehabilitacije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.Od 1995. radila u Domu zdravlja Kula a od 2000. zaposlena u Opštoj bolnici Vrbas u Sluzbi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Uspešno vodi Wellness studio “Laser” u Vrbasu.  Od juna 2014. predsednica Udruzenja diplomiranih fizioterapeuta Srbije.

Udata. Ponosna majka troje dece.