Ljiljana Klicov
Podpredsednica

Ljiljana Klicov
Podpredsednica

Rodjena 30.03.1980. godine u Sremskoj Mitrovici. Završila je Srednju medicinsku školu “7april”u Novom Sadu, smer Fizioterapeutski tehničar .
Prvobitno studirala na Višoj medicinskoj školi u Zemunu gde stiče zvanje Višeg fizioterapeuta. 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu se opredeljuje takođe za smer Medicinska rehabilitacija (fizioterapija).

Zaposlena u proteklih 10 godina u Kliničkom Centru Vojvodine na Klinici za medicinsku rehabilitaciju kao fizioterapeut u radu sa stacionarnim pacijentima.
Od oblasti interesovanja u profesionalnoj karijeri su tretman traumatizovanih pacijenata, cerebrovaskularne bolesti, tretman spazma muskulature šake kineziterapijskim metodama u kombinaciji sa botulinom.