Stefan Mirković

Stefan Mirković

Datum i mesto rođenja: 15.4.1994. godine, Beograd, Republika Srbija.

Osnovnu školu ,,Jovan Cvijić” u Provu, završio je 2008. godine sa odličnim uspehom i Vukovom diplomom. Iste godine upisuje Srednju medicinsku školu, „Dr Andra Jovanović“ u Šapcu, koju završava 2013. godine takođe sa odličnim uspehom. U toku školovanja produbljuje svoju zainteresovanost za struku i izražava zelju za nastavkom školovanja u oblasti fizioterapije, što po završetku srednje škole i čini.

Studije Medicinske rehabilitacije upisuje 2013. godine, kao redovan student i trenutno se nalazi na četvrtoj godini svog školovanja. Kao fizioterapeut od marta 2013. godine honorarno radio u fudbalskom klubu ,,Provo” do septembra 2016. Od oktobra 2016. godine zaposlen u ambulanti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Godea Medico u Novom Sadu, na poziciji fizioterapeuta. Ima želju za usavršavanjem u oblasti fizioterapije u sportu.

Dobro se koristi pisanim i govornim engleskim jezikom.