Vladimir Mali

Vladimir Mali

Osnovnu školu “Bratstvo-jedinstvo” završava sa odličnim uspehom 2006. godine kao nosilac Vukove diplome. Potom upisuje Srednju medicinsku školu “Dr. Ružica Rip” u Somboru, smer Fizioterapeutski tehničar, koju završava 2010. godine sa odličnim uspehom, takođe kao nosilac Vukove diplome.

Iste godine upisao osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije (fizioterapije) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, koje završava u roku 2014. godine. Posebno interesovanje iskazuje u polju sportskih povreda, samim tim počinje intenzivno da se bavi saniranjem istih, kao i edukacijom ljudi koje se bave sportom, bilo profesionalno ili rekreativno.