Željana Vukša
Sekretarka

Željana Vukša
Sekretarka

Rođena 03.12.1991. godine u Kninu, u Republici Hrvatskoj. Posle završene osnovne škole upisuje Srednju medicinsku školu „7. April“ u Novom Sadu, smer Fizioterapeutski tehničar. Uporedo sa školovanjem, posvetila se usavršavanju engleskog i nemačkog jezika i plivanju, kojim se bavi od 7. razreda osnovne škole, pa do kraja srednje škole. 2010. godine završila srednju školu sa odličnim uspehom.

Iste godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije (fizioterapije). Dobitnik nagrade Univerziteta za postignut uspeh i član fondacije koja se bavi stipendiranjem darovitih učenika i studenata. Septembra 2014. godine diplomirala na temi „Etiopatogeneza, prevencija i terapija ankilozantnog spondilitisa“.