Tribina u Novom Pazaru, oktobar 2015.

IMG_20151010_125139[1] IMG_20151010_125154[1] IMG_20151010_163432[1] IMG_20151010_163407[1] a3bc8be8879cfaa2fddc1afd11cd45cbfa02ec76b1df791d72aaaa5cf0ebbf02IMG_20151010_170408[1] IMG_20151010_170417[1]