Reč Predsednice UDFS

December 8, 2014

Poštovane koleginice i kolege,

 

U nastojanju da idemo u korak sa svetom, da razvijamo struku i timski rad obezbeđujući lični i profesionalni razvoj, a u interesu naših pacijenata, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru akreditovan je smer Medicinske rehabilitacije (fizioterapije). Tokom narednih godina akademski naziv se menjao od organizatora fizioterapije (šta god to bilo), preko teraputa do diplomiranog terapeuta. Očiledno je da je Pravilnik o listi stručnih naziva tom prilikom sastavljao neko ko nema dovoljno dodirnih tačaka sa fizioterapijom niti je taj neko konsultovao stručnjake koji se fizioterapijom bave, pre svih fizioterapeute. Osim toga, izostanak zajedničke platforme tri nadležna ministarstva (Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu poliiku) nametnuo je pitanje adekvatnosti samog naziva jer jasno ne definiše o kom se tačno stručnjaku (terapeutu) radi, šifre delatnosti, delokruga rada, sistematizacije, standarda i normativa vezanih za rad diplomiranog fizioterapeuta i mnoge, mnoge druge probleme.

Kako su dipomirani fizioterapeuti u Novom Sadu pioniri ovog stepena obrazovanja u Republici Srbiji, javila se potreba za ulaganjem zajedničkih napora za rešavanje nagomilanih problema ne samo diplomiranih već i fizioterapeuta uopšte… I 12.06.2014. u Novom Sadu, osnovano je Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije (UDFS).

U promeni globalnih zdravstvenih prioriteta, fizioterapeuti dobijaju sve veću ulogu i odgovornost u sistemu zdravstvene zaštite ali i u prevenciji i promociji zdravlja.

Naš zdravstveni sistem do sada, obezbeđuje visoko obrazovanim profesionalcima tek malu nezavisnost i autonomiju u obavljanju posla za koji su se školovali, dok sa druge strane takvog već gotovog stručnjaka druge zemlje, bez trunke ulaganja u njega, rado prihvataju. Apsurd zar ne!? Visoki stepen obrazovanja fizioterapeuta u Republici Srbiji, a u skladu sa evropskim i svetskim standardima obezbeđuje dobar put u autonomiju profesije što je zajednički cilj svih nas. Ostvarivanje tog cilja moguće je samo uz razvijanje partnerskih odnosa sa brojnim institucijama (vladinim, obrazovnim, društvima i komorama zdravstvenih stručnjaka istih i različitih profila, zdravstvenim ustanovama i sl.). Ključna reč je …ZAJEDNO!

Između ostalog, ključni ciljevi UDFS-a su :

  1. Korekcija stručnog zvanja u Diplomirani fizioterapeut
  2. Uvođenje šifre delatnosti diplomiranog fizioterapeuta u šifrarnik zanimanja
  3. Sistematizacijom u zdravstvu predvideti diplomiranog fizioterapeuta sa jasno definisanim delokrugom rada i normativima
  4. Intelektualnim, moralnim i stručnim snagama članstva, a u saradnji sa ostalim društvima i organizacijama fizioterapeuta, obezbediti zakonsku regulativu fizioterapeutske delatnosti te obezbediti sprovođenje i kontrolu sprovođenja zakona o fizoterapeutskoj delatnosti u praksi
  5. Razvoj nastavnih programa kako na osnovnim akademskim tako i na master i doktorskim studijama Medicinske rehabilitacije (fizioterapije) – studuje prvog, drugog i trećeg stepena
  6. U skladu sa Deklaracijom o pravu pacijenta u fizioterapiji, razvijati fizioterapeutsku praksu utemeljenu na dokazima koja obezbeđuje ne samo bolje rezultate za naše pacijente već obezbeđuje ravnopravnost fizioterapije sa drugim zdravstvenim delatnostima.
  7. Razvoj standarda fizioterapeutske prakse u skladu sa evropskim standardima

Verujem i znam da nas na putu ostvarenja postavljenih ciljeva čeka mnogo posla, prepreka i da neće biti lako ali isto tako duboko verujem da je cilj realan i ostvariv….Jer prilika je …neko mora biti prvi…vi to možete.

Hvala vam na podršci, saradnji i požrtvovanju…juče, sad i sutra!

 

Vaša,

 

Dušica Perović

Predsednica Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije

Posted in Uncategorized