Uplata članarine za naredni kalendarski period

September 7, 2015

Podsećamo sve članove UDFS da mogu uplatiti članarinu za nov šestomesečni period jul – decembar 2015. godine na tekući račun Udruženja.

U prilogu je primerak pravilno popunjene uplatnice sa brojem tekućeg računa.

Hvala na podršci i poverenju, jer samo zajedno možemo ostvariti cilj koji smo zacrtali!

 

jul - dec 2015