Prilike za master programe posle osnovnih akademskih studija

September 30, 2015

Svim studentima osnovnih akademskih studija fizioterapije i završenim diplomcima (Univerziteta u Novom Sadu i Državnog Univerziteta u Novom Pazaru) nakon stečenih 240 ESPB bodova u toku prethodnog školovanja na raspolaganju trenutno dva master programa na koje mogu konkurisati.

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru već postoji studijski program Master rehabilitacije u trajanju od godinu dana (60 ESPB) nakon kog student dobija zvanje Master terapeut.

Više se o samom studijskom programu kao i o strukturi predmeta može saznati na sledećem linku: http://www.np.ac.rs/yu/stud-prog-biomed/sp-rehab-mas

Od upisnog roka u školsku 2016/2017. godinu Univerzitet će upisati prvu generaciju studenata na studijski program Master palijativne medicine koji je jedini ovakve vrste kod nas i biće dostupan svim studentima koji su do tad završili osnovne akademske studije rehabilitacije, psihologije, defektologije i studije medicine, a time ostvarili najmanje 240 ESPB. Pojedinosti o samom programu i detalji o uslovima upisa se još očekuju od adminstrativnih saradnika na Univerzitetu.

 

537a8579b4debuniverzitet-novi-pazar1

Posted in vesti, za studente