Javna tribina u Novom Pazaru

October 7, 2015

Dana 10. oktobra 2015. godine u prostorijama Državnog Univerziteta u Novom Pazaru sa početkom u 16 časova održaće se javna tribina u organizaciji Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Studentskog parlamenta Državnog Univerziteta u Novom Pazaru. Tema tribine je “Školovanje, mogućnosti i položaj diplomiranih fizioterapeuta u zakonodavstvu Srbije”.

Neke od tema koje će biti na diskusiji:

  • Sistematizacije u zdravstvu
  • Zakon o fizioterapeutskoj praksi
  • Promena stručnog naziva u diplomi
  • Pripravničko stažiranje
  • Postdiplomske studije
  • Državni ispit
  • Mogućnosti zapošljavanja
  • Licenciranje

Pozivamo sve kolege da prisustvuju i pobliže se informišu, a ujedno doprinsu i razmeni informacija o pitanjima koja se tiču svih diplomiranih fizioterapeuta.

Plakat Pazar copy

Posted in vesti, za studente