Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji, INFO DAY

November 26, 2015

U organizaciji Univerziteta u Novom Sadu održan je info dan povodom otpočinjanja master studijskog programa “Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji” 26.11.2015.godine u zgradi Rektorata Univerziteta u ulici Dr Zorana Đinđića 1 u Novom Sadu.

Profesor Nikola Jorgovanović kao osoba zadužena za sprovođenje HUTON projekta TEMPUS programa Evropske Komisije predstavio je sam koncept interdisciplinarnih studija, izložio detaljnije informacije o samom programu kao i proceduri upisa na program.

Studijski program “Mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji” se realizuje na nivou tri univerziteta u Republici Srbiji. U Novom Sadu, Novom Pazaru i Beogradu. Program je trenutno u fazi akreditacije po hitnom postupku i očekuje se rešenje Komisije za akreditaciju Ministarstva obrazovanja Srbije u najkraćem roku nakon čega će biti raspisan javni konkurs za upis na studije. Akreditacija se odnosi na 32 studentska mesta na programu i po uspešno završenim studijama, dobija se diploma sa stručnim nazivom “Master mehatronike u medicinskoj rehabilitaciji”. Obrazovno-naučno polje kojoj pripada program je interdisciplinarno, a naučna oblast elektrotehnika, mašinstvo, medicina. Studije traju jednu školsku godinu (dva semestra) i obima su 60 ESPB bodova. Univerziteti zaduženi za studije od medicinskih ustanova ostvariće saradnju sa Klinikom za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Beogradu, Institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu i Specijalnom bolnicom za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti u Novom Pazaru.

Kako je naglašeno, kurikulum je stručno orijentisan i ima za cilj stvaranje stručnjaka u oblasti primene savremenih tehnologija u rehabilitaciji. Program je prilagođen studentima koji su završili osnovne četverogodišnje akademske studije iz polja tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka sa ostvarenih najmanje 240 ESPB bodova.

 

PLAN STUDIJA

Studije se sastoje iz 4 obavezna predmeta (kursa) od ukupno 24 ESPB, 3 izborna predmeta (kursa) od 15 ESPB, stručne prakse koja nosi 3 ESPB, studijskog istraživačkog rada od 10 ESPB i završnog (master) rada od 8 ESPB. Prvi semestar je rezervisan za klasično izvođenje nastave dok je drugi semestar predviđen za studijski istraživački rad i izradu završnog (master) rada.

Obavezni predmeti:

 1. Mehatronički sistemi
 2. Principi motorne kontrole kod čoveka
 3. Metode procene funkcionalne onesposobljenosti
 4. Signali i sistemi u rehabilitaciji

Izborni predmeti:

 1. U prvoj generaciji (Mehanika robota, Spoljašnje upravljanje biološkim aktuatorima, Naučno-istraživačke metode u rehabilitaciji)
 2. Dodatni od svake naredne (Upravljački senzorski sistemi u rehabilitacionim  uređajima, Pneumatski i hidraulični pogoni, Električni i magnetni aktuatori, Metode i instrumentacija za merenje motorike, Mikroračunari u rehabilitaciji, Robotika u rehabilitaciji, Biostatistika)

 

Upis će se izvršiti na osnovu javnog konkursa za letnji semestar školske 2015/2016. godine i to na sledeći način:

 1. Registracija na sajtu HUTON projekta  WWW.HUTON.ORG
 2. Provera ispunjenosti uslova za upis (Napomena: studenti univerziteta APEIRON na osnovu međudržavnih ugovora ne podležu nostrifikaciji diplome u Republici Srbiji)
 3. Raspisivanje konkursa za upis
 4. Prijava na konkurs
 5. Polaganje prijemnog ispita (predmeti koji će se polagati i literatura za pripremu ispita će biti blagovremeno objavljeni)
 6. Formiranje konačne rang liste
 7. Rok za žalbe
 8. Upis

Školarina za prvu generaciju studenata na studijskom programu je besplatna, dok visina troškova na ime eventualne prijave za polaganje prijemnog ispita, upisa semestara kao i cena ispita će naknadno bit objavljeni ukoliko ne budu finansirani iz budžeta projekta.

Još jednom napominjemo, svi potencijalni kandidati i zainteresovani za program moraju se registrovati na sajt HUTON projekta i to na:  WWW.HUTON.ORG  (registrovanje na sajtu ne garantuje upis na studijski program). Putem naloga koji otvore, kandidati će ubuduće tim kanalom komunicirati sa profesorima i dobiti sve dalje informacije o upisu i kasnijoj o metodici održavanja nastave.

huton

Posted in vesti, za studente