UPLATA ČLANARINE ZA NOV ŠESTOMESEČNI PERIOD

July 19, 2016

Podsećamo sve članove UDFS da mogu uplatiti članarinu za nov šestomesečni period jul-decembar 2016. godine na tekući račun Udruženja. U prilogu je primerak pravilno popunjene uplatnice sa brojem tekućeg računa.

Ujedno sve kolege zainteresovane za pristupanje Udruženju mogu to učiniti ispunjavanjem pristupnice sa sledećeg linka: http://media.udfsrbija.com/…/Pristupnica-blanko-latinica.pdf koju će poslati na adresu Udruženja, kao i uplatom prve članarine na tekući račun.

Samo zajedno i solidarni možemo nastaviti rad na poboljšanju uslova diplomiranih fizioterapeuta u Srbiji i fizioterapeuta uopšte. Pomaci su napravljeni, ali još puno posla je pred nama koji traži puno energije i entuzijazma.

 

Pridružite nam se!

 

Tim UDFS

Uplatnica 07-12.2016.

Posted in vesti, za studente