Master akademske studije u Novom Sadu

February 11, 2017

UDFS je svoje kolege i pratioce u oktobru 2016. godine obavestio o otvaranju Master akademskih studija Medicinske rehabilitacije u Novom Sadu (Medicinski fakultet).

Sada je na zvaničnoj prezenaciji Medicinskog fakulteta postavljeno više informacija o ovom studijskom programu.

Na sledećem linku možete pogledati plan studijskog programa i više o samim studijama: http://www.mf.uns.ac.rs/mastermedreh.php

Uverenje o akreditaciji možete pronaći na: http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Akreditacija%20-%20nova%20stranica/UVERENJE%20MAS%20MR.pdf

Tim UDFS

Posted in vesti, za studente