Dopis Udruženja Ministarstvu zdravlja

March 27, 2017

Kao deo naših kontinuiranih napora da se popravi položaj fizioterapeuta u Srbiji, Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije poslalo je dopis na nekoliko adresa:

-Predsedniku Vlade, Aleksandru Vučiću
-Ministru zdravlja, Ass. dr Zlatiboru Lončaru
-Državnom sekretaru u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Berislavu Vekiću
-Direktorki Sektora za organizaciju zdravstvene službe u MZ, Mirjani Ćirić
-Ministarki državne uprave I lokalne samouprave, Ani Brnabić
-Direktorki Komore medicinskih sestara I zdravstvenih tehničara Srbije, Radmili Ugrici

Dopisom je obnovljena inicijativa za pokretanje Izmene I dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti tj. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti I to u odeljku o pogledu kadrova kojim bi u istom bili prepoznati diplomirani I master zdravstveni radnici (fizioterapeuti u ovom slučaju)

Dopisom su izneti gorući problem vezani za licenciranje, plan I program obavljanja pripravničkog staža za diplomirane fizioterapeute, a koji smo u više navrata dostavili I Ministarstvu zdravlja I KMSZTS.

Osim toga, obnovili smo naše sugestije na Katalog radnih mesta I Šifrarnik radnih mesta koji iz njega proizilazi, istakli postojanje delokruga rada za diplomirane I master terapeute objavljenog 2009. godine od strane KMSZTS te naše viđenje platnih razreda usklađeno sa predlogom Sindikata zdravstvenih radnika Srbije.

U prilogu vam prilažemo dopis koji je poslat na gore navedene adrese, dokument možete otvoriti klikom na sledeći link:

Dopis UDFS-a

Posted in vesti, za studente