ORTHOKIN terapija

April 30, 2017

Terapija AUTOLOGNIM KONDICIONIRANIM SERUMOM -ORTHOKINOM je nova metoda lečenja regenerativne medicine koja uz poboljšanje stanja u bolestima i povredama ima i visoki stepen bezbednosti.

Ova metoda se primenjuje od 1997. god. u Nemačkoj. Osmislio je i usavršio neurohirurg i ortoped prof. dr Peter Wehling iz Diseldorfa i od 2004. god. se koristi širom sveta, danas u 25 zemalja i oko 500 licenciranih centara u Nemačkoj, Švajcarskoj, Rusiji, Velikoj Britaniji, Izraelu i drugim zemljama.

Orthokin terapija se preporučuje za lečenje bolova u zglobovima zbog osteoartritlsa (I – III stepena ) bolova u leđima, kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, u kombinaciji sa ili bez operativnog tretmana. Orthokin terapijom se mogu istovremeno tretirati više područja na telu pacijenta.

Orthokin terapija deluje inhibirajuće na upalu koja učestalo izaziva osteoartritis, iritaciju nervnih završetaka, kao i povrede tkiva tetiva, ligamenata i mišića. Zahvaljujući protiv-upalnom efektu smanjuje se bol te se poboljšava pokretljivost i elastičnost bolesnog područja.

Sam proces odigrava se u 4 faze:

1. Krv se uzima iz vene direktno u specijalnu EOT monovetu. Posebno tretirane staklene kuglice koje se     nalaze unutar monovete “lepe” na sebe ćelije krvi i podstiču sintezu proteina blokatora upale.
2. Monovete se pohranjuju u inkubator na 37°C, 6-9 sati, što prestavlјa optimalne uslove za kvalitetnu     sintezu proteina blokatora upale.
3. Centrifugiranjem se ćelije krvi odvajaju od seruma obogaćenog visokom koncentracijom proteina     blokatora upale i čuvaju za dalјu primenu.
4. Finalno dobijamo 5-6 injekcija seruma, koje se zavisno o indikaciji, 1-2 puta nedelјno ubrizgavaju u     oboleli zglob ili drugu regiju tela.

Dan pre izvođenja postupka pacijent bi trebao da unosi više tečnosti I da izbegava unos teške I masne hrane.

Orthokin terapija sprečava delovanje interleukin1 (IL-1) na taj način što podstiče ćelije u krvi pacijenta da u toku inkubacije proizvode antagonist interleukin 1 receptora u velikoj koncentraciji (posle inkubacije na 37°C  koncentracija se poveca do 140 puta).  Blokiranjem vezivanja interleukina 1 za ćelije, smanjuje se oštećenje hrskavice i drugih lediranih tkiva.

U toku inkubacije dolazi i do povećanja koncentracije faktora rasta u inkubiranom uzorku krvi.
Faktori rasta podstiču oporavak tkiva,  epitelizaciju, spontano zatvaranje rane, stvaranje vezivnog tkiva i aktivaciju fibroblasta na mestu povrede
Aplikaciju autolognog  seruma na obolelo mesto (u zglobnu šupljinu, u obolelu ili povređenu tetivu, ligament ili mišić) radi isključivo licencirani lekar specijalista.
Aplikacija seruma obogaćenog antizapaljenskim proteinima se može aplikovati u zglobnu šupljinu (intraartikularno) pod kontrolom ultrazvuka što povećava preciznostu u aplikaciji seruma.
RAZLIKA IZMEĐU ORTHOKIN METODE I PRP METODE:

1. Plazma obogaćena trombocitima (PRP) sadrži faktore rasta ali ne i antagonist interleukin 1 receptora koji je odgovoran za smanjenje oštećenja zglobne hrskavice.
To je razlog što je PRP metoda značajno manje efikasna od Orthokin metode u lečenju osteoartritisa i ima lošiji efekat na regeneraciju zglobne hrskavice.
2. Plazma obogaćena trombocitima (PRP) ima primenu u estetskoj regenerativnoj medicini dok se Orthokin metoda u ovoj oblasti ne primenjuje.

 

Ovaj tretman se ne preporučuje ako bolujete od akutne infekcije ili imate temperaturu, ako ste imali proliv u protekla tri dana, ako ste uzimali antibiotike u bilo koje vreme protekle sedmice, ili ste bili vakcinisani u poslednje 4 nedelje. Dalje, ne preporučuje se osobama sa malignim oboljenjima,febrilna stanja i neka akutna oboljenja. Preporučije se da se Orthokin terapija uvek primenjuje kod pacijenala sa stabilnim zdravstvenim stanjem.

Orthokin se može davati 1-2 puta nedeljno u zavisnosti od indikacije I procene lekara.

Posted in aktuelnosti