Važno obaveštenje u vezi stručnog ispita

September 14, 2017

Poštovane kolege,

Nakon privremene obustave polaganja stručnog ispita u Ministarstvu zdravlja obaveštavam Vas da je
UDFS nakon niza kontakata sa Sektorom za organizaciju zdarvstvene službe i slanja relevantne
dokumentacije uspelo da se izbori za prekid ove pravno neutemeljene obustave.

Apelujem na sve kolege koje su stekle uslove za polaganje stručnog ispita da ga prijave i odbrane u
septembru tekuće godine. Najavljene izmene Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu
zdravstvenih radnika mogle bi da donesu promene koje bi podrazumevale aktivnosti Ministarstva
zdravlja slične prethodnim.
Kao i uvek, trudićemo se da sačuvamo sve ono što smo postigli i da nastavimo dalje!

Hvala na poverenju,

Predsednica Udruženja Dušica Perović