Obraćanje predsednice u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom

April 1, 2020

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

lekari, medicinske sestre, farmaceuti, laboranti, radiološki tehničari, fizioterapeuti, stomatolozi i ostali zdravstveni radnici širom sveta usmeravaju sve svoje napore na prevenciju, dijagnostikovanje, kontrolu i lečenje COVID-19 .


Oni se dovode u rizik dok se bore za zaštitu svoje zajednice, često bez potrebne lične zaštitne opreme, poput maski i odela od zaštitnog materijala, koji ih mogu zaštititi od infekcije kako bi mogli nastaviti s vitalnim radom.

Osnovna poruka koja najčešće prati fizioterapeute u njihovom radu je da lekari spašavaju život, a fizioterapeuti čine život vrednim življenja.

 Mnogima pri tome nije poznato da fizioterapeuti učestvuju u ranoj rehabilitaciji na različitim odeljenjima pa tako i u jedinicama intenzivne nege, sprovodeći između ostalog i respiratornu fizioterapija, čija je uloga naučno potvrđena.

Osim toga, svojim stručnim savetima, kompetentnim znanjem, solidarnošću i empatijom fizioterapeuti na različite načine nastoje da podstaknu ljude u novonastalim okvirima na aktivnost a time da očuvaju njihovo  kretanje,  preveniraju sekundarne posledice inaktiviteta, nametnutog prejedanja i nemerljivog stresa i straha od neizvesnosti. Hvala neizmerno na tome!

U danima koji slede, posebno kada ova teška vremena ostanu iza nas, otklanjanje posledica koje ova moderna pošast ostavi na različite sisteme ljudskog organizma, fizioterapeuti će igrati jednu od značajnijih uloga.

U uslovima urušavanja krovnog udruženja sa višedecenijskom tradicijom, sigurna sam da ste u jednom trenutku osetili nedostatak informacija i preporuka koji se odnose na fizioterapeutsku struku a koje možete pronaći na jednom mestu i biti sigurni u njihovu  verodostojnost.

U narednim danima, Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije nastojaće da vam  informacije koje se odnose na fizioterapeutsku struku u novonastalim okolnostima pruži objektivno i pravovremeno, prateći situaciju kako u zemlji i regionu tako i na globalnom nivou.

U ime svojih vrednih kolega i u svoje lično ime, srdačno Vas pozdravljam!

#Ostanite Kod Kuće!

Predsednica UDFS-a

Dušica Perović