Fizio za kengure: Kako sam postao i sam kengur (deo 1.)

0 4 April 2017

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Obaveštavaju se svi članovi Skupštine Udruženja da će se treća redovna skupština UDFS održati u subotu, 10. juna 2017. godine u amfiteatru  1 u zgradi  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa početkom u 10 časova.

Posted in vesti, za studente
0 30 March 2017

U cilju olakšavanja svojim članovima sakupljanje bodova za licencu, predsednica Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije, Dušica Perović, obratila se na adresu Udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Da bi diplomirani (240 ESPB) i master (300 ESPB) fizioterapeuti sakupili svoje licencne bodove, radovi koje slušaju moraju biti iz delatnosti za koju je licenca izdata i da su pisani od strane zdravstvenog radnika koji ima najmanje onoliko ESPB  bodova kao nosioc licence.

Posted in vesti, za studente
0 28 March 2017

Nakon obraćanja Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije putem Dopisa u koji su pratioci imali uvid u toku jučerašnjeg dana ( Pogledaj vest ), na našu adresu stigao je odgovor iz Ministarstva zdravlja. U odgovoru stoji da je u toku izrada Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se između ostalog predviđa i donošenje Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Potpisnik odgovora je V.D. pomoćnika ministra Mirjana Ćirić.

0 27 March 2017

Kao deo naših kontinuiranih napora da se popravi položaj fizioterapeuta u Srbiji, Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije poslalo je dopis na nekoliko adresa: -Predsedniku Vlade, Aleksandru Vučiću -Ministru zdravlja, Ass. dr Zlatiboru Lončaru -Državnom sekretaru u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Berislavu Vekiću -Direktorki Sektora za organizaciju zdravstvene službe u MZ, Mirjani Ćirić -Ministarki državne uprave I lokalne samouprave, Ani Brnabić -Direktorki Komore medicinskih sestara I zdravstvenih tehničara Srbije, Radmili Ugrici

Posted in vesti, za studente
0 22 March 2017

Poslednjih godina vodi se polemika oko učinkovitosti RICE procedure kod povrede tetiva i ligamenata. Istraživanja su okrenuta u smeru ispitivanja reakcija organizma na povredu i šta se sve događa nakon povređivanja. Neki od zaključaka jesu da RICE procedura kod povrede mekih struktura zgloba (ligamenata i tetiva pre svega) daje kontraefekte od poželjnih. S obzirom da su to slabije prokrvljena tkiva od mišića recimo, RICE procedura dodatno uskraćuje cirkulaciju  tkivima u akutnom stadijumu povrede. RICE procedura prvi put kao takva opisana je 1978. godine od strane sportskog lekara dr Gabe Mirkin-a. RICE procedura postala je zlatni standard medicine za smanjenje otoka i bola kod povreda, što i jeste njen osnovni cilj.

Posted in aktuelnosti
0 18 March 2017

Shockwave – terapija radijalnim udarnim talasima je moderan i visoko efektivan metod lečenja povreda i bolova. Shockwave termin se odnosi na pulsiranje mehaničkog pritiska koji se širi kao talas u sredini. Definiše se kao talas sa brzim povećanjem pritiska u veoma kratkom vremenskom roku, a zatim ima postepeni pad pritiska sa fazom malog negativnog pritiska.

Posted in aktuelnosti
0 13 March 2017

Tecar predstavlja inovaciju u oblasti termoterapije. Zasniva se na primeni radiofrekfencijskih strujnih talasa koji uzrokuju toplu reakciju u tkivima. Tretirajući povređeno mesto biokompatibilnom radijalnom energijom ubrzavaju se metabolički procesi i stimulišu procesi samozaceljivanja. Tecar terapija je našla svoju primenu u ortopediji, neurologiji, reumatologiji, neurohirurgiji, kao i lečenju sportskih povreda. Za razliku od drugih tradicionalnih metoda (IC lampe, lasera, ultrazvuka i elektroterapije), čije delovanje je ograničeno na površinske slojeve tela jer njihovo delovanje dolazi spolja, Tecar terapija  sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada može stvoriti duboko terapijsko delovanje koje doseže duboko unutar tretiranog područja, time pospešuje prirodne procese obnavljanja, te deluje protivupalno.

Posted in aktuelnosti
0 27 February 2017

Rame kao najpokretniji zglob u našem telu često je mesto bola, povreda i ograničene pokretljivosti. Jedan od entiteta koji zaslužuje pažnju jeste SMRZNUTO RAME(Frozen shoulder). Radi se o adhezivnom kapsulitisu koji prolazi kroz nekoliko faza: 1. Fazu smrzavanja ( koja može trajati od 6 nedelja do 2 meseca)- u kojoj dolazi do progresivnog smanjenja obima pokreta i povecanja bolnosti ramenog zgloba… 2.Smrznuto rame ( od 4 do 6 meseci)- često u ovoj fazi ograničenja su tolika da utiču na aktivnosti dnevnog života 3.Fazu odmrzavanja ( koja može trajati od 6 meseci do čak 2 godine)- u ovoj fazi dolazi do postepenog vraćanja obima pokreta i smanjenja bola

Posted in aktuelnosti
0 11 February 2017

UDFS je svoje kolege i pratioce u oktobru 2016. godine obavestio o otvaranju Master akademskih studija Medicinske rehabilitacije u Novom Sadu (Medicinski fakultet). Sada je na zvaničnoj prezenaciji Medicinskog fakulteta postavljeno više informacija o ovom studijskom programu. Na sledećem linku možete pogledati plan studijskog programa i više o samim studijama: http://www.mf.uns.ac.rs/mastermedreh.php Uverenje o akreditaciji možete pronaći na: http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Akreditacija%20-%20nova%20stranica/UVERENJE%20MAS%20MR.pdf Tim UDFS

Posted in vesti, za studente
0 24 January 2017

Problem diplomiranih fizioterapeuta i neprepoznavanje njihovih diploma jedan je od gorućih problema sa kojima se susreću nakon završetka studija. O toj temi za “Radio Sto Plus” govorio je rektor Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, a mi njihovu vest prenosimo u celini sa linkom ka originalnoj vesti (  http://radiostoplus.com/item/20592 ). “Iako su se školovali na akreditovanom fakultetu i na budžetu, sa Državnog univerzitetu u Novom Pazaru svake godine izađe desetak fizioterapeuta čije fakultetske diplome ta ista država ne prepoznaje.

Posted in vesti