Održana tribina u Novom Pazaru, oktobar 2015.

0 7 October 2015

Dana 10. oktobra 2015. godine u prostorijama Državnog Univerziteta u Novom Pazaru sa početkom u 16 časova održaće se javna tribina u organizaciji Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Studentskog parlamenta Državnog Univerziteta u Novom Pazaru. Tema tribine je “Školovanje, mogućnosti i položaj diplomiranih fizioterapeuta u zakonodavstvu Srbije”. Neke od tema koje će biti na diskusiji:

 • Sistematizacije u zdravstvu
 • Zakon o fizioterapeutskoj praksi
 • Promena stručnog naziva u diplomi
 • Pripravničko stažiranje
 • Postdiplomske studije
 • Državni ispit
 • Mogućnosti zapošljavanja
 • Licenciranje

Pozivamo sve kolege da prisustvuju i pobliže se informišu, a ujedno doprinsu i razmeni informacija o pitanjima koja se tiču svih diplomiranih fizioterapeuta. Plakat Pazar copy

Posted in vesti, za studente
0 7 October 2015

U okviru redovnih aktivnosti UDFS, dana 06. oktobra u 9h u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održana je promocija Udruženja novoj generaciji studenata fakulteta, smer Medicinska rehabilitacija i svim ostalim zainteresovanim. Studentima i ostalim okupljenima se obratila Potpredsednica UDFS Ljiljana Klicov i prezentovala organizaciju Udruženja, aktivnosti, realizovane ciljeve i planove za naredni period. Studenti su ujedno imali priliku da se priključe UDFS, učestvuju radu Udruženja kroz Sekciju studenata i prijave se za aktivnosti planirane za poslednje tromesečje 2015. godine i naredni semestar. Svi koji nisu imali priliku da prisustvuju promociji imaju mogućnost da se informišu preko sajta UDFS na www.udfsrbija.com ili preko Facebook naloga Udruženja na https://www.facebook.com/udfsrbija , a pristupnica se može naći na sledećem linku:  http://media.udfsrbija.com/2014/12/Pristupnica-blanko-latinica.pdf

Posted in vesti, za studente
0 6 October 2015

Pristigli su odgovori na još tri sugestije na radne verzije kataloga zanimanja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji se odnose na sledeće oblasti:

 • Katalog zanimanja u Sportu
 • Katalog zanimanja u Socijalnoj zaštiti
 • Katalog zanimanja u Prosveti

Udruženje je kao i za katalog zanimanja u Zdravstvu uložilo predloge na radna mesta diplomirani i master fizioterapeut. 03 02 01

0 3 October 2015

Na javni poziv Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije za dostavljanje sugestija i komentara na radne verzije kataloga zanimanja u delatnostima resornih Ministarstava koja se odnose na javni sektor, Udruženje driplomiranih fizioterapeuta Srbije je poslalo sugestije sa opisom poslova za pozicije Diplomirani fizioterapeut i Master fizioterapeut za sledeće kataloge:

 • Katalog radnih mesta u Zdravstvu
 • Katalog radnih mesta u Sportu
 • Katalog radnih mesta u Socijalnoj zaštiti
 • Katalog radnih mesta u Prosveti

Više o pozivu Ministarstva na sledećem linku:  http://www.mduls.gov.rs/katalozi-radnih-mesta.php Za predložene pozicije Diplomiranih fizioterapeuta i Master fizioterapeuta sa detaljnijim opisom delokruga rada i radnih dužnosti za sva četiri resorna Ministarstva kliknuti OVDE.

Posted in vesti
0 30 September 2015

Svim studentima osnovnih akademskih studija fizioterapije i završenim diplomcima (Univerziteta u Novom Sadu i Državnog Univerziteta u Novom Pazaru) nakon stečenih 240 ESPB bodova u toku prethodnog školovanja na raspolaganju trenutno dva master programa na koje mogu konkurisati. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru već postoji studijski program Master rehabilitacije u trajanju od godinu dana (60 ESPB) nakon kog student dobija zvanje Master terapeut. Više se o samom studijskom programu kao i o strukturi predmeta može saznati na sledećem linku: http://www.np.ac.rs/yu/stud-prog-biomed/sp-rehab-mas Od upisnog roka u školsku 2016/2017. godinu Univerzitet će upisati prvu generaciju studenata na studijski program Master palijativne medicine koji je jedini ovakve vrste kod nas i biće dostupan svim studentima koji su do tad završili osnovne akademske studije rehabilitacije, psihologije, defektologije i studije medicine, a time ostvarili najmanje 240 ESPB. Pojedinosti o samom programu i detalji o uslovima upisa se još očekuju od adminstrativnih saradnika na Univerzitetu.  

Posted in vesti, za studente
0 30 September 2015

Ministarstvo državne uprave i samouprave je počelo sa objavljivanjem radnih verzija kataloga zanimanjau javnom sektoru koji su izrađeni od strane resornih ministarstava. Na objavljen poziv Ministarstva da se dostave komentari i sugestije na predložene kataloge, UDFS je dostavio u pisanoj elektronskoj formi predloge za opise radnih mesta diplomiranog i master fizioterapeuta. Na predložene korekcije je stigao i odgovor nadležnog Ministarstva. komentar

Posted in vesti
0 26 September 2015

Prijave za polaganje stručnog ispita vrše se do kraja meseca, za polaganje u sledećem mesecu. Dokumentacija se dostavlјa ili poštom (preporučeno) na Pisarnicu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije ako je stranka iz unutrašnjosti ili se donosi lično na šalter br. 1 u prizemlјu, ulica Nemanjina br. 24-26 (glavni ulaz). Telefon referenta za polaganje ispita pri Ministarstu zdravlja: 064/8811-353 Ispiti se organizuju cele godine izuzev avgusta meseca. Od junskog roka 2015. kandidati će moći da se informišu o datumu i vremenu polaganja stručnog  ispita na sajtu Ministarstva zdravlјa oko 15. u mesecu kada će biti istaknuti spiskovi kandidata. Neophodna dokumentacija:

 1. Molba pisana rukom – čitko ili kucana. Na molbi je dovolјno da u jednoj rečenici napišete mesec kada želite da polažete stručni ispit, vašu adresu i broj mobilnog telefona.
 2. Overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom fakultetu.
 3. Original popunjena stažerska  knjižica  sa  datumima,  pečatom  i  potpisom odgovornog lica tj. direktora i mentora. Stažerske knjižice se kupuju na  institutu za izdavačku delatnost u Ulici Hajduk Velјkov venac br. 4, 3. sprat u Beogradu ili u knjižarama širom Srbije.
 4. Uplata na ž.r. Ministarstva   zdravlјa  8.990.00 din  za troškove polaganja stručnog ispita ž.r.

Posted in vesti, za studente
0 24 September 2015

Svim našim pratiocima, članovima i kolegama islamske veroispovesti čestitamo Kurban Bajram. Želimo vam sve najleše u dane praznika. Bajram Šerif Mubarek Olsun. 13906275-Vector-of-Islamic-flower-Pattern-on-white-Stock-Vector-islamic-persian-art

Posted in vesti
0 13 September 2015

Želimo da se zahvalimo svima koji su upriličili današnji dan i počastvovali nas svojim prisustvom. Svima koji su imali sluha da poslušaju priču o fizioterapiji, onima koji su imali potrebu da budu saslušani, edukovani… svima koji su imali pohvalu, komentar, sugestiju… zaista nam znači! Nadamo se da smo opravdali vaše poverenje i postojanje Udruženja i budite sigurni da će ovakvih i još raznovrsnijih aktivnosti biti više u skorijoj budućnosti.   Sve fotografije sa današnje akcije možete pogledati na sledećem linku:http://udfsrbija.com/svetski-dan-fizioterapije-2015/  

Vaš UDFS
Posted in vesti, za studente
0 8 September 2015

Pozivamo sve kolege i naše poštovaoce da dođu u subotu, 12. septembra 2015. godine da zajedno obeležimo Međunarodni dan fizioterapeuta! Na četiri lokacije u centru Novog Sada (plato kod Srpskog narodnog pozorišta, plato kod Katedrale, ugao Zmaj Jovine i Dunavske ulice, ulaz u Dunavski park) fizioterapeuti Udruženja će davati praktične savete svim zainteresovanim građanima iz domena fizioterapije sa ciljem prevencije i lečenja. Dođite da uveličamo naš dan i pokažemo koliko smo potrebni i važni! SREĆAN NAM SVETSKI DAN FIZIOTERAPEUTA!Plakat 2015-2