Gde studirati

Gde studirati?

Osnovne akademske studije fizioterapije u Republici Srbiji je moguće pohađati na dva univerziteta.

Novi Sad

Na katedri za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu počevši od 2009. godine studijski program traje 4 akademske godine (8 semestara) sa mogućnošću daljeg školovanja na master studijama u Srbiji koje kao kriterijum za upis iziskuju ne manje od 240 ESPB.

Nastava se odvija u prostorijama Medicinskog fakulteta kao i medicinskim ustanovama koje su nastavna baza kao što je Klinički Centar Vojvodine, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Institut za onkologiju Vojvodine, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Banja „Termal“ Vrdnik, Opšta Bolnica Vrbas i druge. Studijski program se sastoji iz 46 predmeta i završnog diplomskog rada.

 
Po završetku studija student dobija diplomu na srpskom i na engleskom sa zvanjem „Diplomirani terapeut rehabilitacije“ i suplement kao dodatak diplomi, takođe na srpskom i na engleskom jeziku.

 
Više informacija na: http://www.medical.uns.ac.rs/fizioterapija.php

 

 

Medicinski_fakultet_NS

Novi Pazar

Na departmanu za biomedicinske nauke Državnog Univerziteta u Novom Pazaru formiran je studijski program osnovnih akademskih studija Rehabilitacije u trajanju 4 akademske godine (8 semestara) sa mogućnošću daljeg školovanja na master studijama u Srbiji koje kao kriterijum za upis iziskuju ne manje od 240 ESPB, a ujedno departman je oformio i master studije iz rehabilitacije u trajanju od godinu dana (2 semestra). Studijski program se sastoji iz 39 predmeta i završnog diplomskog rada.

 
Više informacija na: http://www.np.ac.rs/yu/stud-prog-biomed/sp-rehab-oas

 

 

537a8579b4debuniverzitet-novi-pazar1