Opština Novi Sad

Opština Novi Sad


sinisa

Siniša Ristić
30.04.1982. Zagreb, Hrvatska
Diplomirao 2014.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Član Udruženja od osnivanja. Kontakt: sinisa.ristic.physio@gmail.com