Dejana Ožegović

Dejana Ožegović

Rođena je 23.05.1991. godine u Frankfurtu na Majni, SR Nemačka. Nakon pete godine života seli se sa porodicom u Rusko Selo. Osnovnu školu „Gligorije Popov“ u Ruskom Selu završila je 2006. godine, nakon čega upisuje SSŠ „Miloš Crnjanski“, smer medicinka sestra – tehničar u Kikindi. Srednju školu završava 2010. godine sa odličnim uspehom.

Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu upisuje 2010. godine, gde završava školovanje u roku. U toku školovanja bavila se volonterskim radom na promotivnim aktivnostima u cilju poboljšanja svesti o polno prenosivim bolestima i kampanjama protiv pušenja u zdravstvenom centru „Kosta Sredojev Šljuka“ u saradnji sa Crvenim Krstom Srbije.