Ivana Madžarević
Predstavnica studenata

Ivana Madžarević
Predstavnica studenata

Datum I mesto rođenja: 29.07.1994. godine, Valjevo, Republika Srbija

Osnovnu školu “Prva osnovna škola”, u Valjevu, završila je 2009. godine sa odličnim uspehom, iste godine upisuje srednju medicinsku školu “Dr Miša Pantić“ u Valjevu, opšti smer, koju završava sa odličnim uspehom 2013. godine. Po završetku srednje škole školovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, koji upisuje takođe 2013. godine smer- osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije, gde trenutno završava treću godinu.

Volonter u raznim akcijama, poseduje sertifikat Soft Skills Academy čiji je kurs pohađala u maju 2016. Radno iskustvo sticala kroz praksu na klinici za dečiju habilitaciju I rehabilitaciju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine.