Katarina Volić
Blagajnica

Katarina Volić
Blagajnica

Rođena 14.03.1991.godine u Novom Sadu. Osnovnu školu ,,Đorđe Natošević“ završila je 2006. godine sa odličnim uspehom i stekla diplomu ,,Vuk Karadžić“. Iste godine upisuje Srednju medicinsku školu ,,7. April“, smer Fizioterapeutski tehničar, koju završava 2010. godine sa odličnim uspehom. Iste godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije (fizioterapije), koje je uspešno završila u roku.

Kroz čitavo školovanje aktivno se bavila plivanjem i postigla izuzetne rezultate. Na fakultetu prelazi da trenira vaterpolo i od 2013. godine je član prvog tima Ženskog vaterpolo kluba ,,Vojvodina“.

Odlično govori i piše engleski jezik.