Milan Majkić
Predsednik

Milan Majkić
Predsednik

Datum i mesto rođenja: 01.01.1991. godine, Novi Sad, Republika Srbija
Osnovnu školu „Desanka Maksimović“ u Futogu završio je 2006. godine sa odličnim uspehom. Iste godine upisuje Srednju medicinsku školu „7. April“ u Novom Sadu, smer Fizioterapeutski tehničar, koju završava 2010. godine takođe sa odličnim uspehom. Po završetku srednje škole, iste godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer Osnovne akademske studije – Medicinska rehabilitacija, gde kao redovan student uspešno završava četvorogodišnje školovanje. Tokom studija dva puta biva nagrađen od strane univerziteta za postignut uspeh u toku studija.

 
Na IV godini studija izabran je za studenta demonstratora na predmetima Kineziologija I i Kineziologija II, nakon čega održava vežbe iz istih predmeta studentima II godine medicinske rehabilitacije. U konkursnom roku 2013. godine upisuje studijski program – Integrisane akademske studije – medicina – doktor medicine, pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu gde uspešno nastavlja školovanje.