Saška Čičovački

Saška Čičovački

Datum i mesto rođenja: 28.11.1991. godine, Sombor, Republika Srbija.
Osnovnu školu završava u Somboru 2006. godine gde upisuje i Srednju medicinsku školu “Dr Ružica Rip“. Završava je sa odličnim uspehom, 2010. godine i dobija zvanje Fizioterapeutski tehničar. Iste godine upisuje osnovne akademske studije fizioterapije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu koje završava 2014. godine u roku.
U toku školovanja oblast od posebnog interesovanja joj je fizioterapija u pedijatriji i primena fizioterapijskih modela kroz terapijsko jahanje (hipoterapiju).

Radno je angažovana na odbojkaškim i košarkaškim turnirima udruženja “Student-Sombor“. Od ostalih radnih iskustava može se izdvojiti angažovanost pri Sportskom savezu grada Sombora na turniru u malom fudbalu za pionire, seniore i veterane kao i volontiranje u Banji „Junaković“ i „Termal“ Banji Vrdnik.