Siniša Ristić

Siniša Ristić

Datum i mesto rođenja: 30.04.1982. godine, Zagreb, Hrvatska
Osnovnu školu „Vasa Stajić“ u Novom Sadu završio je 1997. godine sa odličnim uspehom. Iste godine upisuje Srednju medicinsku školu „7. April“ u Novom Sadu koju završava 2001. godine takođe sa odličnim uspehom. Početkom školovanja u srednjoj školi shvata da je fizioterapija njegov poziv i po završetku iste upisuje Višu medicinsku školu u Beogradu, smer Viši fizioterapeut. Studije završava 2009. i stiče diplomu Višeg fizioterapeuta, a godinu dana kasnije i zvanje Strukovnog fizioterapeuta.
Kao nastavnik praktične nastave u Srednjoj medicinskoj školi „7.April“ u Novom Sadu na obrazovnom profilu Fizioterapeutski tehničar radi od novembra 2009. godine do juna 2011. godine. Kao fizioterapeut u Boravku za omladinu sa autizmom ŠOSO „Milan Petrović“ od oktobra 2011. godine pa sve do danas  angažovan na poslovima fizioterapeuta u radu sa populacijom sa autizmom od 15 do 27 godina, omladinom  sa dečijom cerebralnom paralizom i decom sa Batenovom bolešću .
Osnovne akademske studije fizioterapije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu upisuje 2010. godine kao redovan student gde uspešno završava četvorogodišnje školovanje.
Odlično govori i piše engleski jezik.