Sonja Jokić


Sonja Jokić


Rođena 16.08.1991 godine u Novom Sadu.
Posle osnovne škole upisuje Srednju medicinsku školu „7.April“ u Novom Sadu koju završava 2010.godine sa odličnim uspehom. Iste godine upisuje osnovne akademske studije Fizioterapije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde 2014. godine uspešno završava studije u roku. Sve vreme studija zaposlena u privatnom sektoru na poslovima masaže.

Od radnog angažovanja treba izdvojiti volontiranje pri Kancelariji za mlade Opštine Temerin na akcijama u saradnji sa Udruženjem za inkluziju osoba sa invaliditetom iz Temerina koje su uključivale aktivnosti sa decom sa invaliditetom, njihovo radno angažovanje i obrazovanje kreativnih radionica.
Kao dodatak stručnom usavršavanju uspešno savladala seminare Fascia I i Fascia II – Myofascial Release.

Dobro govori i piše engleski jezik.